سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


حجت بختياري، جاويد تهراني، دكتر فرزاد حميدي، عباس دلدار، اكبر محمدي، منوچهر محمدي، مهرداد لهراسبي....


ايرانيان، آزادگان سالهاست كه جان فرزندان ميهن بدست ضحاكان زمانه گرفتار افتاده است. سرزمينمان: مهد صفا و وفا و پهلواني ها به ويرانة بي دفاعي مبدل گشته قربانگاه عاشقان ايران.

به نظارة چه نشسته ايم؟ آخر اين آزادگان به كدامين جرم متهم گشته اند كه نه صداي عدالتي نه پاي داوري به ياريشان نشتافت. آخر به چه بهانه اي ميدان را به تنگ آورده اند و چماق زور و بيداد را در بالاي سرمان بي هوا مي چرخانند كه خاموش باش و كور باش. آخر اين دزدان سرگردنة زندگي از جان جوانان چه مي خواهند كه اينگونه سالهاي نمو و بالندگي آزادگان را در پاي تحكيم پايه هاي يخ زدة حكومتي ضد ايران و ايراني به نابودي كشانيده اند.

تكفير كنندگان ايران و آزادگي بي از دست دادن فرصتي به تهديد، ربايش و كشتار مشغولند و ما؟ نظاره گر؟

آخر مگر اين وضعيت تعبيري جز ذلت پذيري دارد؟ مگر نه اينكه وقتي جامعه اي شاهد به بند كشيده شدن پاكاني باشد كه تنها به گناه گفتن نام آزادي با شكنجه، حبس، بيماري وبن بست مرگ روبرو مي گردند ساكت و خموش بنشيند تن به خواري داده است.

ايرانيان، آزادگان، نكبت و بدبختي بس. سلامت و حيات همگي در خطر است: به داد زندگان برسيد كه فردا دير است.


سايه سعيدي سيرجاني

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com