سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


فريدونکنار صداي ايران

بله مقداد نجف نژاد استفا داد اما به چه قيمتي 2کشته و چند زخمي ديگر . من از قلب مردمي که خشمگين براي شما مردم جهان خبر مي فرستم.جمعيتي بالغ بر 10 هزار نفربا حرکت به سوي مرکز سپاه شهر با چند سپاهي خود فروخته که به سوي مردم تير اندازي مي کردند مواجه شدند و در پي اين در کيري چند تن کشته وتعدادي مجروح به همراه داشت.که خبر استفاي اقاي نجف نژاد به گوش رسيد .مردم براي معلوم شدن واقعيت به طرف مرکز شهر در حرکت بودند که اگر اين خبر واقعيت نداشته باشد .دوباره کار خود را ادامه دهند.ما به همراه مردم در حال برگشتن بوديم که در جلوي خود تعدادي بي شماري مامور ضد شورش با تجهزات کامل را مشاهده کرديم که بسوي ما مي امدند .که با پراکنده شدن مردم همراه شد.اما با مقابله مردم در جاي ماندند.و راه مردمي که قصد بازگشت را داشتند گرفتند و با باتوم به مردمي که قصد برگشتند افتادند.با کمي جدي شدن خبر استفا کمي ارام شد.اگر کمي نجنبيده بودم نزديک بود در جر و بحصي که با انها پيدا کرده بودم گرفتار شوم که به خير گذشت.مردم عادي هم با ارام گرفتن اوضاع به بيرون امدند. وبا مردم درگير شور به شعار هايي که مرگ بر مقداد ومرگ بر باکويي بود همراه شدند.اوضاع کمي ارام شده و اکثر مامورين به مقر خود برگشته اند اما کماکان مردم زيادي در مرکز شهر وجود دارند .
ماني /يکي از مردم شهر

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com