سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


4 شنبه سوري در شهر يزد .... تجمع مردم و جوانان و درگيري با نيرو هاي يگان ويژه

امسال مراسم 4 شنبه سوري آنقدر با شکوه بود که براي اولين بار جوانان در وسط خيابان ها به رقص و پايکوبي مي پرداختند .

ساعت حدود 7 شب بود ..
ما به خيابان اصلي صفاييه قبل از ميدان اطلسي رفتيم .. از همان اول قدرتنمايي پليس و يگان ويزه کاملاً مشخص بود.
در اول کار که تازه مردم در حال جمع شدن بودند يک جوان از کنار خيابان اصلي يک ترقه انداخت و يک مامور پليس او را به طرز وحشيانه اي دستگير کرد و کتک مي زد و او را باز داشت کردند ...
مردم در محوطه سمت راست خيابان ( يک فرو رفتگي وجود دارد و مغازه و پاساژ هاي زيادي هست ) رفتند ...
جمعيتي حدود 3000 نفر در اول مراسم بودند که در آخر شب جمعيت به 7 تا 8 هزار نفر بودند ..
مردم حدود ساعت 7.30 شروع به ترقه انداختن و منفجر کردن نارنجک و فشفشه کردند ... اين فعاليت ها گسترده شد . در اين هنگام يک نفر که سر دسته لباس شخصي ها بود به ميان مردم رفت و بين آنها تفرقه مي انداخت ... که ساعت 8.30 گروهي 100 نفري از جوان به او حمله کرده و تا جايي که مي خورد کتکش زدند ..
يگان ويزه وارد عمل شد ..... جوان تمام بستني هاي يک بستني فروش را ( شخصي حزب اللهي و کسي که به مراسم گير داده بود ) به وسط خيابان ريختند ......
اول کار جوانان 2 طرف خيابان ايستاده بودند ... يک طرف جمعت فرياد مي زدند " اون وري ها آماده باش آماده باش " و گروه مقابل مي گفتند " آماده ايم آماده ايم ... " و 2 گروه با هم مي گفتند .." اي ول ..... اي ول .... ماشا الله ... "
در اين ميان يک تريلي در ميان خيابان رد مي شد که همه جمعيت به جلو تريلي ريختند و داد مي زدند " بوق بزن بوق بزن " بعد رانند تريلي از ترس پليس ها و يگان ويژه بوق نزد و مردم چندين ترقه به داخل ماشين و باک آن ريختند ...
در اين هنگام نيرو هاي يگان ويزه به پش جمعيت رفتند و مي خواستند از عقب حمبله کنند ... که در اينجا تمام جمعيت با گفتن " توپ تانک فشفشه ...... آخوند بايد کشته شه .... توپ تانک بسيجي ... ديگر اثر ندارد ... "
ولي شعار ها ادامه نداشت و مردم به طرف ماشن پليس حمله کردند و تمام شيشه هاي آن را شکستند و پليس ها که 10 نفر بودند فرار کردند ....
مردم در محوطه باز هم به طرقه بازي و دست زدن مشغول شدند ...
يک سري ماموران يگان ويزه به ميان مردم مي رفتند ولي کاري با مدم نداشتند و فقط مواظب اوضاع بودند ...
جالب تر از همه اينکه عده اي از دختر ها در قسمتي از محوطه ايستاده بودند و به سوت جيق و دست مشغول بودند .. و به جوان جهت مي دادند ... تعدادي بسيجي به دنبال دختر ها مي دويدند و فرباد مي زدند " برين گم شين کافر ها ... کثافت ها ... مي کشيمتون .."
که گروهي از پسر ها به طرف بسيجي ها حمله کردند و فرباد مي زدند و مي گفتند " وحشي ها ... مزدور ها ... مي کشم ... مي کشم آنکه برادرم را کشت ..."
در ساعت 11 شب تمام جمعيت به طرف ميدان اطلسي حرکت کردند ...
جمعيتي حدود 7 يا 8 هزار نفر در آنجا جمع شدند ....
در سمت چپ کنار ميدان اطلسي صفاييه يزد همه جوانان جمع شدند ... و از همه جالب تر آن بود تمام ما مورين پليس تماشا مي کردند ...
جوان بعذ از جمع شدن يک حلقه بزرگ تشکيل دادند ... و همه با هم دست مي زدند و جيق مي کشيدند و چند نفر در وسط جمعيت مي رقصسدند .... واقعاً صحنه جالبي بود ....
اين دست و رقص و پيکوبي ادامه داشت غافل از آنکه نيرو هاي يگان ويژه چه نقشه اي کشيدند ....
مامورين تمام نيرو هاي خود را آراشي مي دادند و آماده حمله به جوانان بودند ....
در حدود 15 تا 20 دقيقه بعد يکدفعه يک نيروي عظيم يگان وزه پليس 110 و بسيجي ها به طرف مردم حمله ور شدند...
و با باطوم برقي و چوب و .... جوان را کتک مي زدند ...
جوان را کلاً متفرق کردند و کل خيابان صفاييه را بستند و فقط ماشين ها مي توانستند خارج شوند .... و کسي نمي توانست وارد صفاييه شود ....

و کم کم از جمعيت کاسته مي شد ....

لازم به ذکر است که تعدادي از مبارزان و جوانان غيور دستگير شدند ....به اميد آزادي ايران و ايراني ............................ يک جوان مبارز يزدي !!

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com