سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


چهارشنبه سوري در گوهردشت كرج به در گيري هزاران جوان با گارد ويژه انجاميد
گزارش دريافتی پيک ايران :

از ساعت حدود 7 كم كم خيابون اصلي گوهردشت از حالت عادي خود خارج شد (مغازه داران تعطيل كردند و جوانان مواد آتشزا پرتاب ميكردند)كم كم به تعداد جمعيت افزوده ميشد اين در حالي بود كه اثري از هيچ گونه پليسي ديده نميشد.ساعت حدود 8 حدود 20 تا مامور در اطراف فلكه دوم ديده ميشد كه باتوم به دست با رفدار وحشيانه از مردم ميخواستند كه متفرق شوند.در ساعت حدود 9 جمعيت به اوج خود رسيده بود و جوانان در وسط خيابان اصلي حركت ميكردند طوري كه خيابان به كللي بسته شده بود و صوت و جيق ميزدند و شعار ميدادند.كه يكدفعه سرو كله ي 7ـ8 تا وانت و يك كاميون گارد ويژه پيدا شدو وحشيانه از دو طرف(بالا و پايين)به مردم حمله كردند.ما تو كوچه ها فرار ميكرديم و پليسا دنبالمون.تا حدود ساعت 10 وضع به همين صورت بود كه بعد از زدن گاز اشكاور جمعيت تا حدي متفرق شدند و به فرعي هاي اطراف رفتند.ساعت حدود 11 در حالي كه هوا بسيار سرد بود خيابان اصلي تقريبا خلوت شد و جوانان در خيابان هاي اطراف به رقص و تكنو زدن پرداختند.گارد هاي ويژه همچنان پياده و سواره رژه ميرفتند و درگيري هاي پراكنده ادامه داشت.و حدود 20 بسيجي با فرياد ماشاا...حزب ا... قدرتنمايي ميكردند.


  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com