سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


سه دانشجوي دانشگاه هنر اسلامي تبريز خودسوزي مي كنند

محمد اسكندري / پويا پوريا فرگاهي / محمود قزلسفلو
سه نفر از دانشجويان دانشگاه هنر اسلامی تبريز در اعتراض به سياست های ضد انسانی مسئولين دانشگاه و به ويژه رييس اين دانشگاه (دکتر کی نژاد که دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی نيز هست) تصميم به خود سوزی گرفته اند. متن زير بيانيه ای است که اين دانشجويان خطاب به جامعه دانشگاهی کشور و ملت ايران صادر کرده اند:

شب هيچگاه كامل نيست
هدف اصلاح است . اصلاح وضع بحراني موجود،تغيير آنچه است به آنچه بايد باشد .وسيله،همت ماست.
صداقت ،منش جوان دانشجوست .صادقانه ميگوئيم . شما نيز صادق باشيد .
صحبت از حقوق دانشجوست.حقوق تعريف شده اي كه زير پا گذاشته مي شود ،حقوق پايمال شده اي كه
سر انجام باعث شد سكوت اين دايره ي بسته را با بغضي كه قرناقرن فرو خورده بوديم بناگهان با نثار تن هايمان فريا د كنيم .
مهر ماه 1381 بود كه ((دروازه ي بزرگ طلا كوب)) دانشگاه هنر اسلامي تبريز را با كليد بزرگ نقره ي آرمانهايمان گشودند . ولي افسوس وقتي تصوير نرده هاي حصار گونه ي دانشگاه بر مردمكهايمان فيكس شد ،هر گز وهرگزتصور نمي كرديم ديگر ملاقات كننده اي نمي خواهيم داشت .
باري كلام را به درازا نمي كشانيم و در كنج اين قفس نشسته ، كت بسته ، بالاجبار آنچيزي را زير لبهايمان زمزمه ميكنيم كه مي بايد آزادانه هيئت فريادي خراشنده را داشته باشد .
پس از ورود به اين مكان ،كاملا مبهوت با فضائي رخوتبار و سر شار از جمود مواجه گشتيم ودر طول يك ترم تحصيلي ، همگي خسته و نوميد از آرمانهاي ديرين خويش دلكنده شديم و كنج عزلت را ماء وا گزيديم .
اهانت ها تحمل كرديم .از سمت و سوي هر آن كسي كه شما بپنداريد تازيانه خورديم .
دم نزديم ،
تنها سكوت بود و سكوت بود و سكوت ...
دومين ترم كه آغاز شد ديگر تاب نياورديم و با همكاري و همراهي عده ي قليلي از دانشجويان آگاه و فرهيخته ،فعاليت معترضانه اي را عليه سياست گزاريهاي دانشگاه آغاز گر شديم .
سر انجام در اواخر ترم دوم يك حركت خود جوش دانشجوئي بنام ((جاده ))جنبش اصلاحي دانشگاه هنر فعاليت خويش را در جهت اصلاحات داخلي محيط دانشگاه آغاز نمود .روزي براي تحصن دانشجويان معترض مشخص گشت (7/خرداد/82 ) . بيانه اي تنظيم گرديد كه در اين بيانيه ،اعم مشكلا ت دانشجويان از جمله فرهنگي ، آموزشي ، صنفي ، هنري و... منعكس گشته بود .اين بيانيه به امضاء حدود 75 در صد دانشجويان رسيد پس از اين تحصن در جلسه ي پرسش و پاسخي كه ميان مسئو لين ذي ربط ودانشجويان تشكيل شد يكسري كمبودها و كاستي ها از سوي دانشجويان مطرح گشت ولي متاسفانه مسئولين دانشگاه با دادن جوابهاي موهوم و گنگ ووعده هاي واهي و كذب ، طفره رفتند و خود را از دام اين جنبش رهانيدند. اينان حتي براي نمايش قدرت بي حد و حصر خويش و بي توجهي كامل به درخواستها ، دست به ارتقاع پست يكي از مسئولين زدند كه دانشجويان مصرانه خواستار عزل وي از سمت قبلي اش شده بودند. پس ازاين واقعه سيستمهاي حراستي و اطلاعاتي دانشگاه فعال گشت وبا ترورشخصيتي رهبران اين جنبش و سيستمهاي عظيم شايعه پراكني كه به صورت غير مستقيم توسط دانشجويان وابسته به خودشان صورت مي گرفت شديدا به سركوب اينان پرداختند .متاسفانه نبود هيچ انجمن صنفي و حتي انجمن اسلامي دانشجويان كه دانشگاه هنر اسلامي شديدا و عميقا با تشكيل ان مخالف مي باشد ،هر گونه مجال سخن گويي و تريبوني را از دانشجويان مورد اتهام سلب كرد .و مهر سكوت سنگيني را بر لبهاي تمامي دانشجويان اصلاح طلب مثبت انديش دانشگاه كوبيد.
سخن به درازا كشيد. همگي خواهانيم كه شما خود حضور يابيد و شاهد ماجرا باشيد .
در اينجا تنها به گو شه اي ازمعضلات داخلي دانشگاه هنر اسلامي تبريز.،به صورت كوتاه وموجز بسنده ميكنيم :
1-مخالفت شديد با تشكيل انجمن اسلامي دانشجويان و هر تشكل دانشجويي وصنفي ديگر
2- ضعف شديد اموراموزشي دانشگاه ،في المثل :
الف: اجبار واحد به جاي انتخاب واحد
ب: وارد كردن خصو متهاي شخصي به امور اموزشي و علمي دانشجو
ج: به كار گيري برخي اساتيد ناكارامد وفاقد مدرك تحصيلي مرتبط با موضوع تدريس ايشان و...
3-نبود هيج گونه برد ازاد و تريبون براي گفت وشنودهاي دانشجويي
4- مشكلات عديده در حيطه ي امور فرهنگي و سنگ اندازيهاي مكرر مسئولين مربوطه در قبال فعاليتهاي هنري وفرهنگي و همچنين صرف بودجه ي امور فرهنگي بر خلاف سليقه ي دانشجويان فعال و مستعد
5- نبود امكانات خوابگاهي ورفاهي براي دانشجويان كه پيامد اين مسا له وقوع خطراتي علي الخصوص براي دانشجويان دختر اين دانشگاه مي باشد
6- جدا سازي كلاسهاي دختران و پسران با توجيه مسا له ي فساد اخلاقي
7- اهانت مستقيم و بي پروايانه ي برخي اساتيد و مسو لين به دانشجويان
8- برخورد توهين اميز انتظامات در برابر روابط سالم دختران و پسران در دانشگاه كه خود شما نيك ميدانيد اين وظيفه در حيطه ي مسئوليتهاي حراستي است
9- ورود بدون مجوز نيروي انتظامي و مانور انها در داخل محوطه دانشگاه به خاطر ايجاد فضاي رعب و وحشت يك روز قبل از تحصن جنبش جاده
10- نبود وفقر روابط عمومي داخلي و خارجي در دانشگاه وعدم ارتباط با ساير دانشگاههاي هنري كشور .
ما دانشجوييم ، نگهبان شان انساني ،در پي دانش معرفت وانسانيت . ما قرباني كدام سياست بي منطقيم در زير فشار وسركوب ،رشد و نمو صورت نمي گيرد و حركت بي معني است. فرياد مي زنيم از پس پرده ي حب و بغض (( يك بار ديگر )) ببينيد وبسنجيد . ديگر اعمال سليقه ي كوركورانه كافي است .

ما سه تن از دانشجويان ترم چهارم دانشگاه هنر اسلامي تبريز به نامهاي :
1- محمد اسكندري پويا به شماره ي دانشجويي 81121102 رشته كارشناسي فرش
2-محمود قزل سفلو به شماره ي دانشجويي 81121216 رشته كارشناسي صنايع دستي
3- پوريا فرگاهي به شماره ي دانشجويي 81121126 رشته كارشناسي فرش
که هر سه مان ديگر از يوغ بودن زير يوغ تهديدات مکرر منزجر شده ايم همگی خواستار مرتفع شدن تمام خواست های انسانی خويش از سوی مسئولين دانشگاه می باشيم. اگر چنانچه ديگر نتوانستيم هيچ پاسخ معقولی از ايشان دريافت کنيم و تمام جاده ها را برايمان به بن بستی سر به يزر مبدل نمودند با مشورت يکديگر تاريخی را در نظر خواهيم گرفت )که اين تاريخ متعاقبا در بيانيه دومی که خطاب به ملت شريف ايران صادر خواهد شد انتشار می يابد( و در اين تاريخ همگی تن هايمان را ققنوس وار به آتش خواهيم سپرد تا خاکسترمان تخم پاک ديگری بزايد تا پس از ما پرواز برای بال و پر شکستگان کوره راه رهايی، هموارتر گردد.
هرگز از مرگ نهراسيده ام
اگر چه دستانش از ابتذال شكننده تر بود
هراس من - باري – همه از مردن در سرزميني ست
که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد
محمد اسكندري / پويا پوريا فرگاهي / محمود قزلسفلو
۱۵ اسفند ۱۳۸۲

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com