سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


فراخوان هيئت تدارک برای تشکيل "کميته بين المللی تحقيق در باره جنايات جمهوری اسلامی ايران عليه بشريت "باشد تا با همکاری يکديگر، دين خود را به هزاران هزار قربانيان اين رژيم قرون وسطايی ادا کنيم و داغ محکوميت آن را برای هميشه بر پيشانی رهبران، آمران و مجرمين اين اقدامات جنايتکارانه بکوبيم و نگذاريم تا گذشت زمان گرد فراموشی بر روی اين جنايات بنشاند.

دوشنبه ١٠ فروردين ١٣٨٣ – ٢۹ مارس ٢٠٠۴

هم ميهنان گرامی!
بدنبال طرح ايده و انتشار فراخوانی در رابطه با تلاش مشترک برای "به رسميت" شناساندن جنايات رژيم جمهوری اسلامی و بويژه فاجعه تابستان 67 بمثابه جنايت عليه بشريت، جلسه ای به تاريخ 12 دسامبر در پاريس تشکيل شد و در اين جلسه بخش بزرگی از فعالين ايرانی مقيم فرانسه که در زمينه دفاع از حقوق و آزاديهای مدنی و سياسی در ايران به مبارزه بر عليه رژيم جمهوری اسلامی ايران دست می يازند، حضور داشتند. جمع در زمينه لزوم آغاز اين کارزار که در حقيقت کارزاری افشاگرانه، بين المللی و فراگير است و نيز محورهای آن به بحث و تبادل نظر دست زدند. اهميت جنبه قضايی اين کارزار، لزوم بسيج حقوق دانان ايرانی و خارجی، لزوم گسترش اين کارزار به انجمن ها و گروه های ايراني و خارجی فعال در اين زمينه و به ويژه اين که ابعاد اين کارزار بزرگ و طولانی مدت از توان اين و يا آن فرد يا گروه محلی يا منطقه ای خارج است، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در پايان جلسه که در آن تصميم به ادامه فعاليت و تدارک مقدمات اين کارزار گرفته شد، نويسندگان اين فراخوان از طرف جمع مامور شدند که برای اين اقدامات اوليه تلاش کرده و راه را برای تشکيل جلسات گسترده تر و فراگيرتر هموار کنند.
ما در اين زمينه به اقداماتی نظير بررسی اوليه زمينه قضايی موجود، تماس با گروه ها و افرادی که ابراز تمايل به همکاری کرده بودند، تحقيق در مورد تجارب موجود نظير دادگاه های بين المللی يوگسلاوی و رواندا و بررسی تعاريف موجود مقوله "جنايت عليه بشريت"، تحقيق در مورد خطوط عمومی و حوزه های کار در اين زمينه، طرح مطالب با گروه ها و جريانات خارجی فعال در حوزه آزاديهای دموکراتيک مدنی و سياسی و ...دست زديم. حاصل اين تلاش اوليه قبل از هرچيز روشن شدن گستردگی و دشواری کار، لزوم بسيج همه توان های ممکن و موجود از طريق رجوع به همه ايرانيان آزاده، چه متشکل و چه فردي، بسيج خانواده های قربانيان و به خصوص اين که زمينه قضايی رسيدگی مستقل به اقدامات رژيم جمهوری اسلامی از نقطه نظر جنايت عليه بشريت کاملا فراهم است، مي باشد. در واقع ما با فراوانی و نه كمبود مدارک مستدل و شاهدان عينی روبرو هستيم. ما به اتفاق آرا به ا ين نتيجه رسيديم که مصالح، علاقه و انرژی اوليه لازم برای آغاز کار کاملا فراهم مي باشد!
اين فراخوان در واقع جمع بندی ما از اقدامات اوليه ما در انجام وظيفه ای است که به ما محول شده بود. ما به نمايندگی از طرف جمعی که ما را انتخاب کرده است، در جهت تشکيل يک جلسه بزرگ برای رسيدگی به اين اقدامات اوليه و شروع عملی اين کارزاراز شما دعوت می کنيم تا در جلسه روز جمعه دوم آوريل در ساعت 19 در سالن " آژکا" شرکت کنيد تا با همکاری يکديگر سنگ بنای اين اقدام بزرگ را بگذاريم. در اين فاصله
سايت انترنتی ما: www.comite-iran.com در اختيار همه علاقمندان است. ما از همه ميخواهيم تا نکات، تذکرات، پيشنهادات خود، يعنی هر آنچه را که فکر ميکنيد می تواند در اين زمينه برای آغاز کار مورد توجه قرار بگيرد، به اين سايت ارسال داريد. ما نيز تا حد امکان، مطالب و نکات مورد نظر خود رابه تدريج در اين سايت منعکس خواهيم نمود.
باشد تا با همکاری يکديگر، دين خود را به هزاران هزار قربانيان اين رژيم قرون وسطايی ادا کنيم و داغ محکوميت آن را برای هميشه بر پيشانی رهبران، آمران و مجرمين اين اقدامات جنايتکارانه بکوبيم و نگذاريم تا گذشت زمان گرد فراموشی بر روی اين جنايات بنشاند.
هيئت تدارک برای تشکيل "کميته بين المللی تحقيق در باره جنايات جمهوری اسلامی ايران عليه بشريت "
پاريس ـ 21 مارس 2004
آدرس آژكا :
177 Rue Charonne 75011 PARIS

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com