سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


آقايان نيروهای نظامی و انتظامی, آيا شما خجالت نميکشيد؟

آقايان, در اين چندين و چند سال گذشته هر چه من و ملت ما از شما بياد داريم اين بوده است که شما بجای اينکه حافظ حقوق ملت و امنيت مردم ما باشيد , شما بازوی راست قداره بندان و چاقو کشان و آدمکشان وابسته به حکومت غير قانونی جمهوری اسلامی بوده ايد؛ و در عوض چماق سرکوب بر سر حقوق ملی و امنيت اجتماعی ملت ما. و آقايان اصلا شما ميدانيد که معنای حقوق ملی چيست؟ و امنيت اجتماعی کدام است؟ و اصولا چرا شما را نيروی نظامی و انتظامی ناميده اند؟

من در يک کشور آزاد و دموکراتيک زندگی ميکنم. جائيکه آدمها, آدم به حساب ميايند و نه صغير و نادان و احمق و ديوانه و مجنون که احتياج به قيم و ولی و وصی و سر پرست داشته باشند. در اينجا حقوق ملی يعنی اينکه قانون اساسی کشور تکليف ملت و حکومت را در برابر هم بطور روشن تعريف کرده و برای ملت حقوقی بالاتر از حقوق حکومت تعيين نموده است. علاوه بر اين همچنين حکومت را از دخالت و سرکشی و تعرض نسبت به اين حقوق به صراحت و با قيود محکم منع نموده است. حقوق ملی در اينجا يعنی حقوقی که بواسطه و از طريق آن ملت بر دولت ارشديت می يابد و همچنين از طريق آن و بواسطه آن دولت و حکومت را کنترل, بازخواست و مورد اعتراض قرار ميدهد. و دولت و حکومت حق ندارد که مانع استفاده ملت از اين حقوق بشود و وظيفه اصلی نيروهای نظامی و انتظامی قبل از آنکه خدمت به دولت و حکومت باشد حفاظت و صيانت از اين حقوق است؛ و در موازنه سياسی ميان دولت و ملت نيروهای نظامی و انتظامی در سوی ملت و پاسدار همان حقوق ملی آنها هستند و دولتها بدليل اينکه نيروهای نظامی و انتظامی پاسدار حقوق ملی ملتها هستند قادر به تعرض به اين حقوق نميباشند. و از اين طريق است که ملتی هويت و شخصيت ملی خود را بعنوان بالاترين تشکل انسانی در سرنوشت خود و جامعه خود احراز ميکند. آقايان, شما در کجا ايستاده ايد؟

آيا شما در کنار ملت خودتان هستيد؟ و يا در کنار حکومتی هستيد که همين ملت با اکثريت آرا خود ثابت کرد که اين دولت و حکومت را نميخواهد و قبول ندارد؟ هان؟

در کنار کداميک از اين دو هستيد؟ در کشورهای دموکراسی نيروهای نظامی و انتظامی حتی در کنار دولتی هم که مردم خودشان با آرا خودشان و بطور آزدانه انتخاب نموده اند قرار نميگيرند. و حتی در چنين شرايطی باز هم آنها در کنار ملت و پاسدار حقوق ملی هستند. آنوقت شما در کنار حکومتی قرار گرفتيد که ملت ما آنرا نميخواهد و قبول ندارد؟ و اين حکومت بواسطه اتکا به قدرت شماست که تمام حقوق ملی ملت ما را زير پا گذشته است. در کنار چنين حکومتی ايستاده ايد؟ آيا شما خجالت نميکشيد که از سفره اين ملت تغذيه ميکنيد بدون اينکه کوچکترين توليدی که به نفع ملت ما باشد در جامعه انجام بدهيد و آنگاه بر عليه همين ملت در کنار يک حکومتی قرار گرفته ايد که به رای همه کشور های آزاد دنيا حکومتی است که در بيست و چهار سال گذشته دائما حقوق انسانی ملت خود را نقض کرده است. و بيش از پنجاه بار از سوی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بعنوان يک حکومت ناقض حقوق بشر و اقدام کننده بر عليه انسانيت محکوم گرديده است؟

آيا شما شرم نميکنيد که پشتيبان چنين حکومتی هستيد؟


آقايان نيروهای نظامی و انتظامی؛ در کشورهای آزاد دنيا, يعنی جائيکه ملتها از حقوق ملی و امنيت اجتماعی برخوردارند, اصطلاح امنيت اجتماعی معنائی متفاوت از آنچه که بشما ديکته ميشود دارد. در اين کشورها امنيت اجتماعی يعنی اينکه ملت با آزادی کامل از حقوق ملی خود, يعنی حقوقی که در برابر دولت به او ارشديت ميدهد, استفاده کنند و احدی قادر به جلوگيری از آنها و يا تعرض به آنها نباشد. يعنی اينکه مثلا اگر يک گروه سياسی و يا يک جريان اجتماعی خواست بر عليه دولت و حکومت تظاهرات بکند و شعار بدهد و ديگران را تشويق کند که از حکومت بخواهند که کنار برود واز اين قبيل, وظيفه نيروهای نظامی و انتظامی اين است که چنان امنيتی را برای اين گروه يا جريان ايجاد بکنند که آنها بتوانند در آزادی کامل تظاهرات و اعتراضات خود را انجام بدهند و هيچکس نتواند نسبت به آنها تعرض بکند و يا مانع حرکات اعتراضی آنها نسبت به دولت و حکومت بشود.

آقايان به تاريخچه عملکرد خودتان در اين چندين و چند سال مراجعه بکنيد و ببينيد که شما آيا به جای ايجادامنيت برای معترضين به حکومت و دولت, با آنها چه کرده ايد؟ آيا شما خجالت نميکشيد که ملت ما را بخاطر استفاده از حقوق ملی خود زير ضرب و شتم و کتک و تير و تفنگ ميگيريد؟ و آنگاه انتظار داريد که اين ملت و اين مملکت به پايه ملتها و ممالک آزاد دنيا برسند؟ آيا شما نميدانيد که با سرکوب اعتراضات ملت بر عليه دولت, شما حقوق ملی و امنيت اجتماعی اين مملکت را زير پا گذاشته ايد؟ و بر عليه ملت خود اقدام کرده ايد؟ و آيا نميدانيد که همين اعمال شما باعث ميشود که ملت ما هم اجبارا وقتی شما راههای قانونی را بر روی آنها می بنديد, به راههای غير قانونی متوسل بشود؟ و از همان ابزارهائی برای دفع شما سود بجويد که شما برای سرکوب وی از آنها سود ميجوئيد؟ صراحتا بگويم آيا ميخواهيد کار را به جائی برسانيد که ملت ما مجبور بشود که خود را مسلح کند؟ آيا ميدانيد که اگر ملت ما آخرين چاره کار را در اين بجويد شما حتی يکروز هم توان مقاومت نخواهيد داشت؟ چرا بر روی ملت ما اسلحه ميکشيد؟ شما شرم نکرديد کارگران ما را در بم به گلوله بستيد؟

آقايان نيروهای نظامی و انتظامی, آيا شما خجالت نميکشيد زنان و دختران مملکت خودتان را فقط به خاطر اينکه ميگويند,, ما هم انسانيم و حقوق انسانی ما را به رسميت بشناسيد,, زير ضرب و شتم وکتک ميگيريد و خيال ميکنيد که دشمن ميزنيد؟ در همه دنيای آزاد دولتها و حکومتها يکی از افتخاراتشان اين است که زنان اين کشورها از حقوق برابر با مردان برخوردارند و آنوقت شما زنان مملکت خودتان را بخاطر چنين تقاضائی زير کتک ميگيريد و همراه با يک مشت چاقو کش و قداره بند به جان آنها می افتيد؟ آيا بشما هم ميتوان گفت حافظ امنيت اجتماعی و حقوق ملی؟ آيا شما نميدانيد که در کشورهای آزاد دنيا حتی جنايتکاران را هم کتک نميزنند؟ آنوقت شما خجالت نميکشيد دانشجويان, استادان, تحصيلکردگان, معلمان و زحمتکشان جامعه ما و هنرمندان جامعه ما رازير کتک ميگيريد؟ يک لحظه با خود بينديشيد که کدام انسان عاقلی که ذره ای شعور داشته باشد فرهيختگان جامعه خود را زير کتک ميگيرد و يا به قتل ميرساند. شما به عملکرد خودتان نگاه بکنيد ببينيد آيا اصلا ميتوان نام انسان بر شما گذاشت؟ شما وقتی معلمين خودتان و فرزندانتان را کتک ميزنيد بشما چه ميتوان گفت؟ شما را چه ميتوان ناميد؟ شما مگر فرزندان همين ملت نيستيد؟ چگونه ميتوانيد با ملتی که خود به آن تعلق داريد اينگونه رفتار نمائيد؟

آقايان نيروهای نظامی و انتظامی, يک قدری با خود بينديشيد. اين حکومت از شما چه ساخته است که شما اينگونه بر عليه مردم, مملکت و انسانيت عمل ميکنيد و حتی شرمتان هم نمی آيد. آيا انسانيت در شما مرده است؟ اگر انسانيت نداريد لا اقل يک ذره عقل داشته باشيد و با خود بينديشيد که در فردای پيروزی ملت ما بر اژدهای استبداد, شما چه پاسخی خواهيد داشت که در محکمه ملت ما رائه بدهيد. آيا شما ميخواهيد فردا فرزندان شما به خاطر اقداماتی که شما بر عليه ملت ما کرده ايد بار شرمندگیشما را تا آخر عمر بر دوش بکشند؟ آيا به اين مسائل انديشيده ايد؟ آيا هيچ با خود فکر کرده ايد که جايگاه شما در اين در گيری ميان ملت ما و حکومت غير قانونی جمهوری اسلامی کجاست؟ آيا ميدانيد که هيچ ماموری در برابر فرماندهان خود معذور نيست و همه ما در برابر ملت ايران معذور هستيم و بايد خدمتگزار اين ملت باشيم همانطور که آحاد ملت خدمتگزار يکديگرند.

آقايان نيروهای نظامی و انتظامی, کار ملت و مملکت اينطوری پيش نمی رود. نهايت اين نوع رفتار شما باملت ما اين است که جامعه ما بجای اينکه بسوی آزادی دموکراسی و رفاه و توسعه حرکت بکند به هرج و مرج و ناامنی و خشونت کشانيده ميشود و طبعا در شرايط استمرار اين وضعيت درچشم انداز آينده کشور جز فقر وفلاکت و عقب ماندگی و گسترش فساد و فحشا و اعتياد و توسعه انواع بيماريهای روحی و روانی چيز ديگری وجود نخواهد داشت. آيا شما چنين جامعه ای را ميخواهيد برای فرزندان خود تدارک ببينيد؟

ملت ما مجبور است برای خروج از اين جهنمی که حاکمان جمهوری اسلامی با تکيه بر رفتار سرکوبگرانه شما برای ما پديد آورده اند وارد يک دوره کارزار جدی با نظام بشوند. در صورت تداوم رفتار سرکوبگرانه شما گريزی از يک دوره برخوردهای متقابل وجود نخواهد داشت. لذا من بشما پيشنهاد ميکنم که بعنوان يک ايرانی و بعنوان يکی از اعضای ملت ايران و بعنوان کسانيکه بايد حافظ حقوق ملی و امنيت اجتماعی ما باشيد به آغوش ملت برگرديد و اجازه ندهيد که مشتی جنايتکاران در حکومت شما را اسباب سرکوب ملت ما قرار بدهند و از اين طريق به حاکميت ننگين خودشان استمرار ببخشند. حکومتها از هر نوعی که باشند سرنوشتشان اين است که بايد از طريق ملتها تغيير بکنند و عوض بشوندولی آنچه که ماندنی است مملکت است و ملتی که در آن زندگی خواهد کرد. من بشما پيشنهاد ميکنم که به خاطر مشتی دزد و قاتل و جنايتکار در حاکميت, مملکتی را ويران و ملتی را مفلوک نسازيد و خود را بيش از اين از درجه انسانيت و عقلانيت ساقط نکنيد. قبل از اينکه خيلی دير بشود و نتوانيد آب رفته را به جوی برگردانيد, به دامن ملت برگرديد و هيچ فرمان و هيچ امریرا برعليه ملت خود بکار نبنديد و اجازه ندهيد که مشتی اراذل و اوباش مسلح به قمه و قداره آبروی نهادهی نظامی و انتظامی را بر باد دهند و شما را به جايگاه ذلت بکشانند.

امروز وحدت ميان نيروهای نظامی و انتظامی با ملت آزاديخواه و به جان آمده از حاکيت نظام استبدادی از اهميت بسيار ويژه ای برای آينده کشور برخوردار است و امروز شما ميدانيد که اکثريت عظيم ملت ما اين دولت و حکومت را نميخواهد و شما بايد يار و ياور ملت ما در رسيدن به يک جامعه آزاد, آباد و توام با رفاه و امنيت باشيد تا فرزندان شما به جای اينکه به گدائی رفاه و امنيت راهی کشورهای بيگانه بشوند مملکت خود را به رفاه و امنيت و آزدی معروف سازند. کارنامه سياه بيست و پنج سال حاکميت جمهوری اسلامی نشان داده است که اين مملکت از طريق اين حکومت و دولت نه تنها در اين راستا حرکت نکرده است بله فقر و فحشا و گرسنگی و بيکاری و اعتياد و هزاران بدبختی ديگر محصول حکومت حاکمان جمهوری اسلامی است.

آقايان بدانيد که هر دستی که بر عليه هر ايرانی آزاديخواهی بلند بشود دستی است که در همان قدم اول بر عليه صاحب خود بلند شده ا ست و هر سيلی ای که فرود می آيد سيلی است که بر صورت پدران و مادران , خوهران و برادران, معلمان و فرزندان و اعضای خانواده بزرگ شما فرود آمده است. اينک ملت ما در شرايط بسيار سختی در مبارزه برای رسيدن به آزادی, دموکراسی و رفاه با رژيمی خون آشام در گير است. ولی اين رژيم نميتواند خون بياشامد مگر اينکه شما اين خونها را برای او جاری سازيد. من از شما ميپرسم آقايان نيروهای نظامی و انتظامی, آيا شما ميخواهيد خون ملت خودتان را بريزيد؟ من شما را به انديشيدن در اين باره دعوت ميکنم. در خلوت خود بينديشيد. دستتان را که بالا ميبريد اول فکر کنيد که به کجا ميخواهيد فرود بياوريد. اگر بر سر ملت ايران فرود می آوريد که خاک بر سر شما باد و خاک بر سرمن و خاک بر سر همه ما ايرانيان باد که به چنان مرحله ای از ذلت و خواری رسيده باشيم که حافظان امنيت اجتماعی و حقوق ملی ما سر ما ملت را زير دگنگ بگيرند و بخاطر مشتی دزد و آدمکش و جنايتکار حاکم بر کشور ملتی را به زبونی و خواری بکشانند.

من از همه پرسنل نيروهای نظامی و انتظامی کشورمان که اکثريت عظيم آنان خود درد و رنجی را که ملت با آن مواجه است به خوبی می شناسند و از اين و ضعيتی که در آن گرفتار آمده اند خود در عذاب وجدان به سر می برند دعوت ميکنم که به جنبش سرتاسری نا فرمانی اداری بپيوندند و دستگاه اداری اين نظام غير مشروع را از کار بر عليه ملت ايران باز دارند. هر عضو صادق نيروی نظامی و انتظامی بايد با خود همقسم شود که هيچ فرمانی را و هيچ دستوری را بر عليه ملت ايران بکار نبندد و بداند که وظيفه او بازداشتن ملت از اعتراض بر عليه حکومت و دولت نيست بلکه و ظيفه او بازداشتن دولت و حکومت, عوامل وايادی آنها و هرکس ديگری است که بخواهد به حقوق ملی و امنيت اجتماعی شهروندان تعرض نمايد. و بداند که او وظيفه دارد که امنيت راهپيمائی ها, متينگها و هرگونه حرکات غير خشونت آميز سياسی را تامين کند. نه اينکه آنرا سرکوب سازد.

من اميدوارم نيروهای نظامی و انتظامی ايران به آنچه که در اين مکتوب نوشتم عميقا بينيشند و جايگاه واقعی خود را در کنار مردم ما باز يابند. باشد که فردای ايران آزاد و آباد و توام با رفاه و آسايش را در کنار همديگر از نو بسازيم.

چنگيز عباسی
نروژ
چنگيز عباسی


http://www.ch-abbasi.com/
ch-abbas@online.no


  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com