سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


راز دل يک معلم بسيجي بر مزار امام کذاب خويش
اماما:
راحت وآسوده بخواب که عنقريب امام زمان ظهورخواهد کرد چون همانطور که مي دانيد در احاديث داريم«زماني که دنيارافسادوتباهي فرا بگيردامام زمان ظهورخواهدکرد»بي شک الآن به تعبيري فسادوتباهي دنيارافراگرفته است زيرا ايران که ام القري جهان اسلام است سراسر فسادوتباهي است.
به برکت انقلاب اسلامي همان نظامي که فرموديد حفظ آن از نماز و روزه واجب تراست نه تنهابازارخودفروشي گرم است بلکه بازار همسرفروشي ؛خواهرفروشي؛دخترفوشي ومادرفروشي نيزداغ داغ است.(براي اطلاع بيشتر مي توانيد از اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي سوال بفرماييد)طبق آمارمسئولين مربوطه که در روزنامه ها نيز منتشر شدتنهادرتهران پايتخت جهان اسلام 600000زن به صورت حرفه اي به شغل شريف خودفروشي مشغولند البته بدون احتساب زناني که به صورت غيرمستمربه اين عمل اشتغال دارند.
علاوه براين دزدي وچپاول به حد اعلاي خودرسيده است ؛اعتيادبيداد مي کند؛قبح رباخواري نيز شکسته شده که بماند ارزش نيز شده است.دروغ ونيرنگ ورياکاري به بهترين وجه ممکن ازطرف مسئولين حکومت اسلامي به صورت عملي آموزش داده ميشود.آيا اين عوامل که دربرگيرنده گوشه اي ازفسادوتباهي است نشانه اي نيست برظهورامام زمان.
اماما:
آسوده بخواب چراکه هرچند انقلاب اسلاميت به هيچ کشوري صادر نشده است ولي شهره جهان شده است .درهرجااسمي ازتروريست است هرجااسمي ازنقض حقوق بشراست هرجااسمي ازغارت وچپاول است نام انقلاب اسلامي همچون خورشيدي مي درخشد.وبي شک اين ازافتخارات اين نظام الهي است.
اماما:
آسوده بخواب که اکثريت افراد جامعه بيدارند.فرهنگيان؛کارگران؛کشاورزان؛ارتشيان؛پرستاران و...ازصبح تاشب وازشب تاصبح براي پيدانمودن لقمه اي نان درتکاپو هستند وبا اينهمه توان پرداخت قبوض آب؛برق وگازشان راندارند همان چيزهايي که شما قول داده بودي رايگان در اختيارشان قرار دهي.
پس آنها بالاجباربيدارند شماآسوده بخواب.
اماما:
امروزه به برکت اين نظام مقدس قبرستانهاي ماازهرزمان ديگري آبادتراست«شمادربهشت زهراگفتيدشاه قبرستانها راآبادومملکت راخراب کرد»امروزه آبادترين قسمت هرشهر قبرستان آن است که پراست از قبورافراد بي گناه که به دلايل مختلف مرده اند و ياکشته شده اند[چندين هزار نفر درزلزله منجيل ولوشان وزلزله بم که درزير خروارها خاک زنده به گور شدند چون دراثرگراني مصالح ساختماني ودرآمد کم نتوانسته بودند خانه اي بسازند که از استحکام کافي برخوردار باشد وچون اکثر خانه هاي مردم چنين وضعيتي دارند متا سفانه در آينده باز هم شاهد چنين فجايعي خواهيم بود. ؛چندين هزار نفربه دنبال فتوي شما در سال67وبعد از آن به جوخه هاي اعدام سپرده شدند؛همه روزه عده زيادي در تصادفات جاده اي تلف مي شوند چون جاده هافرسوده وکم عرضند؛بسياري براثر فقروتنگدستي دست به خودکشي حتي به صورت دسته جمعي زده اند(سال قبل يک فرهنگي ازناحيه يک مشهد به همراه همسروپسرودختر18ساله اش خودشان راآتش زدندودر نامه اي که نوشته بودند علت را فقروتنگدستي وشرايط بد زندگي عنوان نموده بودند) هزاران نفردرراه بازگشايي راه فدس ازطريق کربلا به درجه رفيع شهادت نايل آمده اندونيز حوادثي همچون انفجار قطاردر نيشابوروحوادث مشابه ديگرروز به روز برآباداني قبرستانهاي ما مي افزايد]
اماما:
آسوده بخواب که ارتش 20ميليوني بيداراست.ارتشي که ازبسياري کشورها عضوگرفته است .درلبنان درسوريه درافغانستان درفلسطين درعراق درچچن دربالکان و.....شعبات زيادي دارد که فقط وفقط کمي بيش از نصف درآمدکشور صرف مخارجشان مي شود.
اماما:
زندانهاي ما باز همچون دهه 60پراست اززندانيان عقيدتي وسياسي ؛بااين تفاوت که آن زمان اکثر زندانيان ازسازمان مجاهدين خلق بودند ولي زندانيان امروز دوستان ديروزتان هستند .کجايي تابايک فتوي تاريخي ديگربارديگر زندانهارا خلوت نماييد تاآمريکا نتواند به مااتهام داشتن زنداني سياسي را بزند.( طفلک ها خودشان براي حفظ وجهه انقلاب اسلامي به مجلس نامه نوشته اند که لطفا مارااعدام کنيد.)
اماما:
راحت وآسوده بخواب که هموطنان شما درافغانستان ؛هموطنان رئيس مجمع تشخيص مصلحت در ازبکستان وهموطنان رئيس قوه قضائيه درعراق به برکت دلارهاي حاصل از پيش فروش نفت ايران ازقرار بشکه اي 7دلاردرآسايش کامل هستند.
اماما
راحت وآسوده بخواب چون همانهايي که مي گفتي عرضه اداره يک نانوايي را ندارند(جناح راست ومشخصا جمعيت موتلفه)الآن دارند به خوبي مملکت رااداره مي کنند.
اماما:
راحت وآسوده بخواب چرا که هرچند خود ازاين انقلاب خيري نديدي ولي هم پياله هايت همانهايي که قرنها چشمشان به دست اين وآن بود وبراي خواندن يک روضه چند توماني با هم گلاويز ميشدند الآن خودوحرام زادگان شان صاحب چنان مکنتي شده اند که گويي هر کدامشان يک فرعونند.
اي امام عزيز:
راحت وآسوده بخواب چرا که آتشي که تودراين مملکت ودرقلب يکايک ايرانيان افروختي همچنان شعله وراست.

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com