سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


ايران آبستن چه تحولاتی است؟

محمدحسين اديب

1- طی 4 سال آ ينده ايران آبستن چه تحولاتی است؟
2- طی چهار سال آينده شش تحول عمده رخ خواهد داد:

الف – حذف جبهه دوم خرداد از مناسبات قدرت
ب- امضاء پيمان منطقه آزاد تجاری بين ايران و اتحاديه اروپا
ج – الويت دادن به اصلاحات اقتصادی به جای اصلاحات سياسی
د – انتخاب رئيس جمهور جديد با هدف و ماًموريت امضاء پيمان منطقه آزاد تجاری بين ايران و اتحاديه اروپا
ه – تنش زدايی از روابط ايران و غرب
و –حرکت به سمت دمکراسی ديجيتال وفاصله گرفتن از دمکراسی پارلمانی

حذف جبهه دوم خرداد
1- به باور نگارنده انتخابات مجلس ، به مراسم رسمی خاکسپاری جبهه دوم خرداد تبديل می شود. انتخابات مجلس ، به مراسم تشييع جبهه دوم خرداد بيشتر شباهت خواهد داشت تا هر چيز ديگر.
2- پس از انتخابات مجلس و شکست جبهه دوم خرداد ، بر خاتمی همان خواهد رفت که بر حزب مشارکت و سازمان مجاهدين. البته خاتمی تلاش خواهد کرد تا يک سال باقی ماندهء رياست جمهوری خود را با حداقل تنش و بدون رو در رويی با جناح راست به پايان برساند. اما جناح راست پروژهء بی اعتبار کردن خاتمی را در دستور کار خواهد داشت. خاتمی خود را نماد اصلاحات معرفی می کرد اما جناح راست ، خاتمی را به نماد سه چيز تبديل می کند: شکست، تسليم طلبی و بازگشت. فقط در چنين چارچوبی است که خاتمی يک سال آخر را به پايان خواهد رساند.
3- مقاومت جبهه دوم خرداد تداوم نخواهد داشت. انتخابات مجلس در ایران پس از آنکه يکی از روزنامه های صبح در مصاحبه با يکی از اعضای شورای نگهبان نوشت از 80 نماينده رد صلاحيت شد، حدود 15 نفر به سبب مسائل سياسی و حدود 65 نفر به خاطر فساد مالی رد صلاحيت شده اند ، وارد فاز تازه ای شد. نشت اين خبر به يک روزنامه صبح که رد صلاحيت 65 نفر نماينده به سبب فساد مالی بوده است ، اخطاری ضمنی بود که در صورت تداوم مقاومت ، احتمالا" به صورت قطره چکانی نام نمايندگانی که به سبب فساد مالی رد صلاحیت شده اند در اختيار جرائد قرار خواهد گرفت. پس از اين اخطار و بلافاصله در فردای اين نشست خبری، نمايندگان رد صلاحيت شده عقب نشينی را آغاز کردند نمايندگان تنها کوشيدند که عقب نشينی به هزيمت تبديل نشود.
4- بيش از 80 درصد کسانی که از شهرام جزايری پول برای امور خير دريافت کرده بودند، رد صلاحيت شدند و اين تأمل برانگيز است.
5- د ر ايران حدود 30 شهرام جزايری وجود دارد که پنج نفر آنها در ارتباط با مجلس فعال بوده اند . اما در ايران فقط تنها پروژه شهرام جزايری يک کليد خورد و پروژه های شهرام جزايری 2 ، 3 ، 4 و 5 هرگز کليد نخورد. اما کسانی که در ارتباط با پروژه شهرام جزايری 2 ، 3 ، 4 و 5 بودند رد صلاحيت شدند و اين بسيار تأمل برانگيز است.

پيمان منطقه آزاد تجاری
1- منهای ايران و سوريه بين کليه کشورهای خاورميانه و اتحاديه اروپا ، پيمان منطقه آزاد تجاری به امضاء رسيده است. امضاء پيمان منطقه آزاد تجاری بين کشورهای خاورميانه و اتحاديه اروپا ، به معنای ادغام اقتصاد خاورميانه در اقتصاد اتحاديه اروپاست.
2- به باور نگارنده اتحاديه اروپا تمايل دارد تا حداکثر در سال 2005 پروسه ادغام اقتصاد خاورميانه در اقتصاد اتحاديه اروپا را به فرجام نهايی برساند لذا اختلافات سياسی بين اتحاديه اروپا با ايران و سوريه کم اهميت تر از آن است که بتواند مانع امضاء اين پيمان شود. اتحاديه اروپا اختلافات سياسی با ايران و سوريه را برای امضاء اين قرارداد ، نديده خواهد گرفت.
3- نوشتن طوماری به امضاء 700 نفر از نخبگان برای اصلاحات سياسی در سوريه گواه آغاز اصلاحات سياسی در سوريه است. سوريه می رود که از منظر سياسی نيز برای امضاء قرارداد آماده شود.
4- در عين حال ، اتحاديه اروپا در حرکت به سمت شرق ، ده کشور اروپای شرقی را به عضويت پذيرفته است که تشريفات آن تا سال 2004 به پايان می رسد. به نظر می رسد بين دو پروسه حرکت اتحاديه اروپا به مشرق و ادغام اقتصاد اتحاديه اروپا در اقتصاد اروپای شرقی با ادغام اقتصاد خاورميانه در اتحاديه اروپا ،سازگاری زمانی وجودداشته باشد. لذا ايجاد يک منطقه يک پارچه اقتصادی که از اروپای غربی آغاز می شود و با در برگرفتن اروپای شرقی به خاورميانه برسد به الويت يک اتحاديه اروپا تبديل شده است.
5- بر بنياد نکات فوق ، بنظر می رسد اتحاديه اروپا آمادگی دارد که به اختلافات سياسی خود با ايران در جهت تسهيل امضاء پيمان منطقه آزاد تجاری خاتمه دهد.
6-تعجيل اروپابرای تشنج زدائی با ايران ، استفاده از کارت زمان برای ايران واعمال سياست های تاخيری در اين باب رابه عناصر مثبتی برای چانه زنی واخذ امتيازات بيشترتبديل می کند.

انتخابات ايران
1- نتيجه انتخابات ايران حذف سازمان مجاهدين و جبهه مشارکت از ساخت سياسی است اما حذف اين دو جريان سياسی بر روند امضاء پيمان منطقه آزاد تجاری بين ايران و اتحاديه اروپا چه تأثيری خواهد داشت؟
2- سازمان مجاهدين از هفت گروه سياسی تشکيل می شود که سابقه فعاليت های تروريستی دارند و اتباع خارجی در ايران را به عنوان اهداف اصلی تلقی می کردند. حذف اين جريان سياسی با سابقه فعاليتهای ترور عليه اتباع خارجی دارای تأثيرات پيچيده بر سياست خارجی ايران خواهد بود.
3- بدنه حزب مشارکت و ليدرهای اصلی اين حزب را کسانی تشکيل می دهند که سفارت آمرکا را اشغال کرده اند. حذف حزب مشارکت از عرصه سياسی ايران ، حذف جريانی است که مديريت تصرف سفارت را انجام داده است.
4- در مجموع حذف دو جريان سياسی که يکی سابقه فعاليتهای تروريستی بر عليه اتباع خارجی دارد و ديگری سفارت آمريکا را اشغال کرده است ، دارای تبعات پيچيده بر سياست خارجی ايران خواهد بود.
5- بعيد است تشنج زدايی در سياست خارجی ايران با مديريت دو جريان فوق ، می توانست به نتايج اثر گذاری منجر شود.
6- لذا حذف دو جريان فوق ، فضا را برای تشنج زدايی در سياست خارجی ايران تمهيد می کند.
7- در مجموع تمايل اروپا برای نهايی کردن پروسه ادغام اقتصاد خاورميانه در اقتصاد اتحاديه اروپا و همزمانی آن با حرکت اتحاديه اروپا به شرق ، با حذف دو جريان سياسی فوق ، زمينه مناسبی را برای تشنج زدايی در روابط ايران و اتحاديه اروپا تمهيد می کند.
8- پيش بينی نگارنده ، اين است که سال 83 و 84 به سال تشنج زدايی در سياست خارجی ايران تبديل می شود. البته سطح اين تشنج زدايی در حدی نخواهد بود که به عادی شدن روابط ايران و غرب منجر شود اما روابط از حالت بحران خارج می شود.
9- حذف بحران از روابط ايران و اتحاديه اروپا زمينه را برای امضاء پيمان منطقه آزاد تجاری تمهيد می کند.

رياست جمهوری آينده
1- اگر مؤلفه های فوق به طور نسبی صحيح باشد، هدف و رسالت رييس جمهور آينده ايران بايد امضاء پيمان منطقه آزاد تجاری بين ايران و اتحاديه اروپا باشد.
2- امضاء پيمان منطقه آزاد تجاری بين ايران و اتحاديه اروپا ، مستلزم آن است که اصلاحات اقتصادی مجددا" به تقدم يک ايران تبديل شود. لذا پيش بينی نگارنده اين است که رييس جمهور آينده ايران بر اصلاحات اقتصادی تاکيد حداکثری خواهد داشت. رييس جمهور آينده بايد کسی باشد که بتواند اصلاحات اقتصادی با هدف انطباق اقتصاد ايران با ضوابط WTO را به فرجام نهايی برساند.

خاتمی
1- احتمالا" پس از انتخابات استراتژی جناح راست ، حذف باقی مانده جبهه دوم خرداد از عرصه سياسی نيست، بلکه استراتژی اصلی بی اعتبار کردن جبهه دوم خرداد است. جبهه دوم خرداد را قبل از سقوط سياسی به سقوط معنوی خواهند کشاند.
2- تاکنون تنها يک روزنامه ، به توصيه خاتمی تعطيل شده است. بر ملا شدن علل اين توصيه ، خاتمی را از نماد آزادی و دمکراسی به نماد عکس آن تبديل می کند. آيا از اين حربه استفاده خواهد شد؟
3- شهرام جزايری نماد ارتباط شبکه های پنهان با مجلس بود، اما اگر شهرام جزايری های ديگر در ارتباط با کابينه بر ملا شوند و به همان طريقی که ارتباط شهرام جزايری با نمايندگان بر ملاشد ، اين ارتباطات شفاف شود کابينه اصلاح طلب دچار بحران مشروعيت خواهد شد.
4- جبهه دوم خرداد در استانها به شدت آسيب پذير است. در استان اصفهان تنها اگر سابقه دوم خرداديها برای مردم توضيح داده شود ، قضيه ابعاد بسيار پيچيده ای پيدا می کند. يک سری قتلهای زنجيره ای در اول انقلاب در اصفهان انجام می شود. بحرينی ، کازرونی و .... ترور می شوند. ( مهدی . ها ) کسی بود که دستور قتلها را صادر می کرد. ليدر سياسی اين جريان (م ) و (ط) بودند. احکام قتلها به وسيله (ع.ن) و (ر) به عامل قتلها ابلاغ می شد. (ع.ن) همان کسی است که با دفاعيات خود در دادگاه به قهرمان تبديل شد و در صورت يک انتخابات آزاد، شانس او برای رياست جمهور ، بالا ارزيابی می شود. (ر) نيز همان کسی است در 8 – 7 سال گذشته تنها با تاکيد او بود که ليست دوم خرداديها در انتخابات اصفهان نهايی می شد. عامل قتلها نيز کسی است که برادر او بزرگترين اسپانسر اصلاح طلب و دولتی اصفهان و شايد ايران باشد. شاخه دانشجويی اين جريان سه نفر بودند . (ح) ، (ق) و (م.م) سه دانشجوی فوق در دانشگاه و طيفه. تنبيه فيزيکی اساتيد را به عهده داشتند. کتک زدن اساتيد و دانشجويان وظيفه اصلی اين سه نفر بود. پرسنل دانشگاه ... اين سه نفر را می شناسند . يکی از اين سه نفر اکنون استاندارد اصلاح طلب يکی از استانهای کشور است ، ديگری معاون ... است و سومی يعنی (م.م) در انجام انتخابات آزاد ، شاخص است.
5- ساخت اجتماعی ايران به گونه ای است که حرکت تدريجی و گام به گام ايران به سمت فضای بازتر عليرغم تحولات پيش رو ، همچنان تداوم خواهد داشت. جبهه دوم خرداد بازنده روند موجود است اما اين امر به منزله پايان اصلاحات نيست. اصلاحات در ايران همچنان تداوم خواهد داشت اما قرائت دوم خردادی از آن به پايان دوران تاريخی خود رسيده است.
6-آيا جناح راست برای بی اعتبار کردن باقی مانده جبهه دوم خرداداز شيوه های فوق استفاده خواهدکرد؟جناح راست کفايت می کندنورافکن رابه وسيله عناصر مسقل برعقبه جناح دوم خرداد بتاباندوفضارا شفاف کندشفاف شدن سقوط معنوی باقی مانده جبهه دوم خرداد را باعث می شود
7-دشمنی جناح راست با باقي مانده دوم خردادی هابه اينان کمتر آسيب می زندتا دوستی
8-حسن روحانی اظهار داشت با الگوی پروتکل می توان ديگر اختلافات ايران وغرب را نيزمی توان حل نمود
9-سفر وليعهد انگليس به تهران همزمان باسفر به بصره وديدار با خاتمی آيا ارسال يک سيگنال مثبت بوسيله انگليس است ؟ آياسفر همزمان به بصره وتهران اتفاقی است ويا اينکه انگليس خواسته است بدين وسيله نشان دهدبرای روابط خود با تهران اهميتی مساوی با بغداد قائل است ؟
10-کانديد حرب دمکرات برای انتخابات رياست جمهوری آمريکااستراتژی بوش درمحور شرارت خواندن ايران رامحکوم کرد واعلام داشت درصورت انتخاب خواهان مذاکره مستقيم با ايران است
11-آيا غرب در حال عقب نشينی از مواضع سنتی خصمانه خود در مقابل ايران است ؟
12-گونه ای شتاب زدگی در رفتار غرب برای کاستن از شدت تنش در سطخ روابط مشاهده می شوداکر رژيم عربستان بزودی دچار بی ثباتی شودغرب درجنوب آسيا موقعيت شکننده ای پيدامی کندعقب نشينی غرب بيشتر از آنکه عناصر مثبتی برای مصالحه با تهران تلقی شود حمل بر ضعف غرب تلقی می شود

پارادايم سازی تازه
اتخابات اول اسفند پايان پارادايم جاکميت دو گانه است.

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com