سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


اطلاعات اردبيل براي خروج شيخ دراويش گنابادي
از اردبيل گذرنامه صادر
مي‌كند

هو
حضور برادران مكرم

آقاي عبدالطيف برنجي ساكن اردبيل از مشايخ
دراويش سلسلة نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي همچنان تحت فشار ومزاحمت‌هاي مأمورين ادارة اطلاعات اردبيل قرار دارد. ادارة اطلاعات اردبيل گمانمي‌كند كه در رأس دارالحكومة كشور اردبيل قرار دارد و دراويش بايد قبل ازسفر اقدام به كسب گذرنامه و رواديد از آن اداره بنمايد.اخيراَ اداره مزبور با تماسهاي مكرر از نامبردهدرخواست كرده كه بدون اجازة اداره اطلاعات اردبيل حق مسافرت بهشهرهاي مختلف را ندارد.

مأمورين اداره اطلاعات باور ندارند كه اردبيل جزو ايراناست و كشور جداگانه‌اي نيست و مسافرت در ايران احتياج به اخذگذرنامه و رواديد ندارد.آقاي برنجي بدون توجه به امريه‌هاي خلاف قانونمأمورين اطلاعات اردبيل در نوروز جاري به تهران و شهرهاي ديگر مسافرتنمودند و همچنان وقعي به تهديدها و ارعاب مأمورين متخلف از قانوناطلاعات اردبيل نگذاتشتند.يكي از اين مأمورين فردي با اسم مستعارحسيني است كه همواره در جهت حفظ سمت خود در اداره اطلاعات اردبيل با دراويش گنابادي برخورد مي‌نمايد. نامبرده همچنين خواسته است تا دراويش گناباديقبل از مسافرت به اردبيل از اداره اطلاعات اردبيل اجازه ورود - يا بهعبارت ديگر ويزا- بگيرند.

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com