سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


متن دفاعيه امير ساران در دادگاه انقلاب

نخست آفرين بر جهان آفرين
سپس درود بر همه آزاد انديشان
مطالب زير تنها در جهت استحضار داور ديوان عالي كشور تحرير و انشا ميگردد

در ابتدا من امير ساران(امير حسين حشمت ساران) با تاسي به آزادي خواه فقيد خسرو گلسرخي اعلام ميدارم كه ذره اي براي جان خود چانه نمي زنم و اين مطالب را آنگونه مكتوب مي نمايم تا آيندگان با مراجعه به آن به عمق بي عدالتي و سركوب و قانون شكني در قوه قضائيه حكومت مذهبي ايران كه امروز تنها به ابزاري در جهت منافع سركوبگران و تماميت خواهان خشونت طلب تبديل شده پي برده و از آن آگاهي يابند.
1. طبق اصل بيست و سوم قانون اساسي اين حق مسلم مردم ايران است كه هر عقيده و تفكري را داشته و از آن هواداري نمايند.
2. بر طبق همين اصل است كه هيچ كس را نميتوان به صرف داشتن عقيده و يا انديشه خاص مورد مؤاخذه و يا پيگرد قضايي قرار داد.
3. لذا جانبداري از انديشه جبهه دموكراتيك ايران و غير قانوني و غير مشروع دانستن حكومت مذهبي و قوه قضائيه حاكم بر ايران توسط من تنها در راستاي همين اصل و در انطباق با آن صورت گرفته و هيچگونه توجيه و تفسير ديگري ندارد.
4. طبق اصل بيست و هفتم واصل هشتم قانون اساسي اين حق مسلم مردم ايران است كه بتوانند در تجمعات و راهپيماييها بدون حمل سلاح و اخلال در مباني اسلام شركت و حاكمان بر سرنوشت خويش و كشور را امر به معروف و نهي از منكر نمايند .لذا شركت و حضور من در تجمعات در راستاي همين اصل و منطبق با حقوق پيش بيني شده در آن صورت گرفته و هيچ گونه توجيه و تفسير ديگري ندارد.لازم به ياد آوري است كه مباني حكومت مذهبي لزوما مطابق با مباني اسلام نيست و ميتوان با اندكي توجه به پديده اي به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك حكومت اسلامي به اين تفاوت و تناقض كاملا اشكار پي برد.
5.طبق اصل پنجاه و ششم قانون اساسي مردم ايران حاكم بر سرنوشت خويشند و در راستاي احياي همين حق الهي است كه ميتوانند هر لحظه و هر زمان كه بخواهند خواستار برگزاري يك همه پرسي در مورد تعيين نوع حكومت حاكم بر كشور باشند.
6. لذا خواست و اراده من براي برگزاري رفراندوم در راستا و همسو با همين اصل و حق الهي قرار داشته و هيچ گونه توجيه و تفسير ديگري ندارد.
در خاتمه اينكه صدور اينگونه احكام غير قانوني غير انساني از طرف قوه قضائيه ايران با تكيه بر تناقضات و نقض غرض هاي موجود در قوانين اساسي كشور كه دست آورد مجلس خبرگان بنياد گراست( براي نشانه از خروار اصل بيست و ششم قانون اساسي) و تفسير و تو جيه غير منطقي و غلط شوراي نگهبان از قوانين اساسي كشور در بين تصويب و تدوين قوانين اجرايي ، همانند تفاوت و تناقض آشكار بين اصل حذف شده يكصد ودوازدهم قانون اساسي با ماده پانصدو چهاردهم قانون مجازات اسلامي و در مورد صدور حكم محكوميت براي من توسط قاضي دادگاه شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران كه با نقض صريح اصول بالا به اضافه اول سي و دوم( در تاريخ 3 اسفند 1381 دسگير شده ام اما در پرونده ام 5اسفند درج شده) سي و پنجم سي و ششم سي و هفتم و يكصد شصت ششم و يكصد و شصت هفتم قانون اساسي صورت گرفته ، به غير از آنكه سندي به اسناد سركوب و اختناق حكومت مذهي ايران بيافزايد ارزش ديگري نداشته و من به اين قوه سركوب و احكام صادره از سوي آن به شدت اعتراض داشته و آن را به رسميت نميشناسم.

اميد است حق بر باطل پيروز گردد

زنده باد آزادي - برقرار باد دموكراسي- گسسته باد زنجير استبداد

امير ساران
منبع خبر: جبهه دموكراتيك ايران

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com