سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


امير ساران

امير ساران عضو شوراى مركزى جبهه دموكراتيك ايران كه در روز چهارشنبه ۱۹ فروردين به دادگاه انقلاب احضار شده بودبا مراجعه به دادگاه متوجه شد كه شعبه شش دادگااه انقلاب تهران بدون رعايت مراحل قانونى دادرسى وابلاغ دادنامه (ابلاغ حكم)، دريك عمل خلاف قانون، حكم وى رابه قسمت اجراى احكام دادگاه انقلاب ارجاع نمود.
اميرساران اظهارمى دارد:
پيرواخطاريه مورخه ۱۷‎/۱‎/۸۳ كه توسط شعبه شش دادگاه انقلاب تهران درجهت ابلاغ دادنامه (ابلاغ حكم) برايم ارسال شده بود، درمورخه۱۹‎/۱‎/۸۳ چهارشنبه بادردست داشتن لايحه اى اعتراضى كه قبلاتنظيم نموده بودم، به شعبه موردنظرمراجعه نمودم ولى دركمال ناباورى باسخنان دفتردارشعبه كه مرابه قسمت اجراى احكام راهنمايى مى كرد، مواجه شدم.
وقتى علت چنين عمل كردى راجوياشدم، دفترداردرحالى كه خودباشك وترديددرون فايلهاراجستجومى كردبا ابرازاحتمالات وادعاهاى دروغ واستدلالهاى آن چنانى توصيه مى نمودبهتراست جهت پيگيرى حكم خودبه قسمت اجراى احكام بروم.
ومن كه ازبى عدالتى وبى قانونى وپرونده سازى هاى قوه قضائيه بى اطلاع نبودم درحاليكه باخودمى انديشيدم، به احتمال قوى خاك ويرانه اى راكه محمديزدى، عامل وبوجودآورنده آن بوده، محمودشاهرودى جانشين خلف او مى خواهدبه توبره بكشد.
ازدفتردارشعبه خواستم تاپشت برگه ورودراجهت خروج هرچه سريعترم ازبى دادگاه انقلاب مهركندوازآنجايى كه اهورانگهبان ماست، دفترداربالحظه اى مكث وپشت وروكردن برگه هاآنها را ممهورنمودومن وهمسرم توانستيم ازدادگاه خارج شويم وفعلا تاروشن شدن محتويات حكم صادره من رهاهستم وخانواده ام نگران
مطالب زير تنها در جهت استحضار داور ديوان عالى كشور تحرير و انشا ميگردد

در ابتدا من امير ساران (امير حسين حشمت ساران) با تاسى به آزادى خواه فقيد خسرو گلسرخى اعلام ميدارم كه ذره اى براى جان خود چانه نمى زنم و اين مطالب را آنگونه مكتوب مى نمايم تا آيندگان با مراجعه به آن به عمق بى عدالتى و سركوب و قانون شكنى در قوه قضائيه حكومت مذهبى ايران كه امروز تنها به ابزارى در جهت منافع سركوبگران و تماميت خواهان خشونت طلب تبديل شده پى برده و از آن آگاهى يابند. ۱. طبق اصل بيست و سوم قانون اساسى اين حق مسلم مردم ايران است كه هر عقيده و تفكرى را داشته و از آن هوادارى نمايند.
۲. بر طبق همين اصل است كه هيچ كس را نميتوان به صرف داشتن عقيده و يا انديشه خاص مورد مؤاخذه و يا پيگرد قضائى قرار داد.
۳. لذا جانبدارى از انديشه جبهه دموكراتيك ايران و غير قانونى و غير مشروع دانستن حكومت مذهبى و قوه قضائيه حاكم بر ايران توسط من تنها در راستاى همين اصل و در انطباق با آن صورت گرفته و هيچگونه توجيه و تفسير ديگرى ندارد.
۴. طبق اصل بيست و هفتم واصل هشتم قانون اساسى اين حق مسلم مردم ايران است كه بتوانند در تجمعات و راهپيماييها بدون حمل سلاح و اخلال در مبانى اسلام شركت و حاكمان بر سرنوشت خويش و كشور را امر به معروف و نهى از منكر نمايند. لذا شركت و حضور من در تجمعات در راستاى همين اصل و منطبق با حقوق پيش بينى شده در آن صورت گرفته و هيچ گونه توجيه و تفسير ديگرى ندارد.لازم به ياد آورى است كه مبانى حكومت مذهبى لزوما مطابق با مبانى اسلام نيست و ميتوان با اندكى توجه به پديده اى به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك حكومت اسلامى به اين تفاوت و تناقض كاملا اشكار پى برد.
۵.طبق اصل پنجاه و ششم قانون اساسى مردم ايران حاكم بر سرنوشت خويشند و در راستاى احياى همين حق الهى است كه ميتوانند هر لحظه و هر زمان كه بخواهند خواستار برگزارى يك همه پرسى در مورد تعيين نوع حكومت حاكم بر كشور باشند.
۶. لذا خواست و اراده من براى برگزارى رفراندوم در راستا و همسو با همين اصل و حق الهى قرار داشته و هيچ گونه توجيه و تفسير ديگرى ندارد.
در خاتمه اينكه صدور اينگونه احكام غير قانونى غير انسانى از طرف قوه قضائيه ايران با تكيه بر تناقضات و نقض غرض هاى موجود در قوانين اساسى كشور كه دست آورد مجلس خبرگان بنياد گراست (براى نشانه از خروار اصل بيست و ششم قانون اساسى) و تفسير و تو جيه غير منطقى و غلط شوراى نگهبان از قوانين اساسى كشور در بين تصويب و تدوين قوانين اجرايى، همانند تفاوت و تناقض آشكار بين اصل حذف شده يكصد ودوازدهم قانون اساسى با ماده پانصدو چهاردهم قانون مجازات اسلامى و در مورد صدور حكم محكوميت براى من توسط قاضى دادگاه شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران كه با نقض صريح اصول بالا به اضافه اول سى و دوم (در تاريخ ۳ اسفند ۱۳۸۱ دسگير شده ام اما در پرونده ام ۵اسفند درج شده) سى و پنجم سى و ششم سى و هفتم و يكصد شصت ششم و يكصد و شصت هفتم قانون اساسى صورت گرفته، به غير از آنكه سندى به اسناد سركوب و اختناق حكومت مذهى ايران بيافزايد ارزش ديگرى نداشته و من به اين قوه سركوب و احكام صادره از سوى آن به شدت اعتراض داشته و آن را به رسميت نميشناسم.

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com