سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


بیانیه شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت پیرامون وضعیت یکی از دانشجویان دربند دانشگاه تربیت معلم سبزوار

پنجشنبه 29 ارديبهشت 1383

از تمامي مجامع و فعالين حقوق بشر در سراسر دنيا خواستار پيگيري پرونده محکوميت اين دانشجوي دربند ميباشيم تا صداي مظلوميت اين دانشجو به گوش تمامي جهانيان برسد.

بار ديگر يکي از دوستانمان در دانشگاه تربيت معلم سبزوار براي اعتقاداتي که آرزوي همه آزادگان و مبارزان راه سعادت ايران عزيزمان در يکصد سال اخير ،بلکه در طول تاريخ مبارزان اين سرزمين بوده است توسط کسانيکه هيچ علاقه و مسئوليتي در قبال ايران عزيز و ملت مظلوم اين سرزمين ندارند،محکوم شده است.شش ماه زندان در ازاي تن در ندادن به وضع موجود کوچکترين هزينه اي است که آدمي ميتواند در راه عقيده و انديشه بدهد و براي عضوي از بدنه دانشجويي کشور چنين برخوردي و چنين واکنشي از طرف دستگاه قضائي کشور تنها نشانگر روحيه آزادي و آزاد انديشي استو ديگر هيچ.
قريب به سه ماه از زنداني شدن يار دبستاني مان به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي ميگذرد آن هم به دليل صدور بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار

در اين سرما گرسنه، زخم خورده

دويم آسيمه سر بر برف چون باد

وليکن عزت آزادگي را

نگهبانيم

آزاديم آزاد...

ما جمعي از اعضاي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجوئي دفتر تحکيم وحدت(طيف علامه)ضمن محکوم کردن حکم فوق عليه آقاي "قاسم عطايي عظيمي"از اعضاي اسبق شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار،از تمامي مجامع و فعالين حقوق بشر در سراسر دنيا خواستار پيگيري پرونده محکوميت اين دانشجوي دربند ميباشيم تا صداي مظلوميت اين دانشجو به گوش تمامي جهانيان برسد.

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com