سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


تجمع معلمان انقلابي در مشهد ; معلمان مشهد عليه خصوصي سازي و سرمايه داري شعار دادند

معلمان انقلابي مشهد از ساعت 8 صبح جلوي اداره كل آموزش و پرورش دست به تجمعي اعتراضي زدند . از ساعت 10 صبح بر تعداد معلمان افزوده شد . جمعيتي بالغ بر 300 نفر جلوي اداره كل واقع در نزديكي ميدان شهدا تجمع كرده بودند به طوري كه جلوي عبور و مروراتومبيلها را به داخل اداره آموزش و پرورش گرفته بودند . تعداد زيادي از عوامل اطلاعاتي و معلمان بسيجي در بين جمعيت بودند كه جهت شناسايي معلمان و برهم زدن اعتصاب به محل آمده بودند . پاركينگ شهرداري در مقابل اداره كل مملو از ماموران نيروي انتظامي بود كه به حالت آماده باش براي سركوب معلمان بودند . ابتدا معلمان خواستار حضوز ملكي رئيس آموزش و پرورش خراسان و پاسخگويي او شدند . اما عده اي ازنما ينده هاي خائن فقط اقدام به آرام كردن معلمان كردند . اما معلمان با پيگيري خواسته هاي انقلابي خود اعلام كردند همچنان به اعتصاب ادامه ميدهند و در صورتي كه رژيم اسلامي عقب نشيني نكند و از مفتخوريهاي خود كم نكند امتحانات خرداد ماه را برگزار نميكنند و مدارس را به طور كامل تعطيل ميكنند . اما حتي با عقب نشيني رژيم اسلامي معلمان دست از مبارزه نميكشند و تا سرنگوني رژيم اسلامي و پيروزي انقلاب مدرن و ضد سرمايه داري وضد فاشيسم آرام نحواهند نشست . اين حركت تازه شروع كار است . به اميد پيروزي انقلاب مدرن
اتحاديه دانشجويان مبارز در مشهد و كميته معلمان انقلابي مشهد
mfufront@yahoo.com
mfufront@hotmail.com
13/2/1383

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com