سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


بيانيه شورايعالی نهضت مقاومت ملی ايران به مناسبت
درگذشت احمد مير فندرسكی


احمد ميرفندرسكی جزو معدود كادرهای برجسته‌ی كشور بود كه در سال ١٣٥٧بنا به دعوت دكتر شاپور بختيار عضويت در كابينه وی را پذيرفت

مقاومت سرسختانه او در برابرخودكامگی دستگاه چاپلوس پرور شاه بين كاركنان قديم اين وزارتخانه هنوز ضرب المثل است.
Tue 04/05/04 | 22:31



بيانيه شورايعالی نهضت مقاومت ملی ايران به مناسبت درگذشت احمد مير فندرسكی ، وزيرامور خارجه حكومت ٣٧ روزه دكتر شاپور بختيار، و نايب رئيس

احمد ميرفندرسكی جزو معدود كادرهای برجسته‌ی كشور بود كه در سال ١٣٥٧بنا به دعوت دكتر شاپور بختيار عضويت در كابينه وی را پذيرفت و در دورانی كه با مسافرت شاه به خارج، استعفای رئيس شورای سلطنت و اعلام بيطرفی ارتش شاهنشاهی ميان دولت بختيار و حزب‌الله، از قدرقدرتی ٢٥ ساله كودتاگران ٢٨ مرداد ديگر چيزی بجا نمانده بود، با نهايت شجاعت و از خود گذشتگی قبول مسئوليت كرد. وی در مقام وزارت امور خارجه و در همان چند روزی كه اين مسئوليت را به عهده داشت با قطع روابط ديپلماتيك با دولت اسرائيل و رژيم نژادپرست افريقای جنوبی اولين آثار سياست خارجی يك حكومت ملی دوران گذار را به نمايش گذاشت.
مير فندرسكی در عين فروتنی انسانی بود شجاع، يكرنگ و ثابت قدم. وی بااينكه بعد از سقوط دولت بختيار به دليل عضويت در اين دولت به زندان افتاد و شناخت دقيقی از عملكرد جانيان بالفطره‌ای چون صادق خلخالی پيدا كرد از مقاومت دست بر نداشت و پس از رهائی از زندان و آمدن بخارج به صفوف نهضت مقاومت ملی ايران پيوست و در دوران حيات دكتر شاپور بختيار بار‌ها در سمت‌های عضويت در هیات اجرائيه و نيابت رياست شورايعالی در مبارزات اين سازمان شركت فعال داشت. عرق وطن دوستی و تقدم منافع ملی ايران به منافع تنگ نظرانه شخصی ازخصلت‌های بارز وی بود. احمد مير فندرسكی در تمام دوران خدمت خود در وزارت امور خارجه ايران، يعنی از سال ١٣٢٤ كه به عضويت كادر سياسی سفارت ايران در مسكو در آمد تا زمانيكه دوبار سفير ايران در اتحاد جماهير شوروی شد و حتی بعد از آنكه معاون وزات خارجه و سپس در سال ١٣٥٠ قائم مقام اين وزارتخانه گرديد، هيچگاه در برابر اين اصول دچار تزلزل نشد.
مقاومت سرسختانه او در برابرخودكامگی دستگاه چاپلوس پرور شاه بين كاركنان قديم اين وزارتخانه هنوز ضرب المثل است. زمانيكه برای بسياری از سرسپردگان آمريكا و اسرائيل در حكومت ايران كرنش و پلوسی به اين دو دولت افتخار محسوب ميشد، وی در سال ١٣٥٢ كه جنگ اعراب و اسرائيل جريان داشت، در نقش سفير ايران در مسكو بدون كسب دستور از مقامات بالا اجازه داد كه تعداد سی و دو هواپيمای روسی از فراز خاك ايران عبور كنند و كمك‌های داروئی و وسائل غير نظامی را به جبهه اعراب برسانند. اين تصميم شجاعانه كه به منظور حفظ روابط دوستانه با اتحاد جماهير شوروی اتخاذ شد، به «مغضوب» شدن و بركناری وی از همه مقاماتی كه در وزارت امور خارجه داشت منجر گرديد. زمانيكه دكتر بختيار درست به دليل اين خصائص از وی دعوت نمود تا در كابينه وی مقام وزارت امور خارجه را بپذيرد، سالها بود كه ميرفندرسكی از لحاظ سياسی كنارگذاشته شده بود و فقط اجازه داشت در يكی از دانشگاهها به تدريس حقوق بين الملل بپردازد.
با فوت احمد ميرفندرسكی كه بطور مسلم از افتخارات ديپلماسی ايران بعد از شهريور بيست بود، نه فقط در نهضت مقاومت ملی ايران، ما دچار سوگ يكی از يكی از صديق‌ترين ياران مبارز و وفادار خود شديم، بلكه بويژه ميهن ما ايران نيز يكی از برجسته ترين و با فرهنگ‌ترين شخصيت‌های كشور و يكی از مطلع‌ترين متخصصان امور بين المللی خود را از دست ميدهد . احمد ميرفندرسكی با شناخت عميق خود در زبانهای روسی، فرانسه و انگليسی، و آشنائی وسيعی كه به ادبيات كلاسيك اين زبانها و ديگر امور اجتماعی چنين فرهنگهائی داشت، مشاوری بدون جايگزين برای شاپور بختيار و نهضت مقاومت ملی ايران محسوب ميشد. خاطره‌ی اين شخصيت بافرهنگ، ملی و وطن دوست به اين آسانيها از صفحات مبارزات ملی مردم ميهن ما زدوده نخواهد شد.

ايران هرگز نخواهد مرد
شورايعالی نهضت مقاومت ملی ايران

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com