سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


توطئه مأمورين اطلاعات درباره دراويش گنابادي

اخبار رسيده حاكي از آن است كه مأمورين اطلاعات قصد داشتند نيم كيلو ترياك
را در قسمت زنانه حسينيه دراويش گنابادي در كرج جاسازي نمايند و در زمان
لازم با اتهام به جابجايي مواد مخدر در وارد نمودن ضربه به سلسله دراويش
گنابادي از آن استفاده نمايند.
مأمورين اطلاعات تا بحال چندين مرتبه مشابه اين عمل را انجام داده‌اند كه
هر مرتبه ناموفق بوده‌اند براي مثال صبح روز هشتم شهريور 1372 هنگامي كه
يوسف مرداني شيخ دراويش در محلّ جلسه درويشي در منزل عبدالصالح عراقي واقع
در كرج ميدان گاز بود ميزبان و همسايه‌ها متوجّه شدند كه اتومبيل پيكاني
جلوي درب مجلس توقّف كرده و پرده‌‌اي از درون جلوي شيشه‌هايش كشيده طوري كه
درون خودرو از بيرون قابل مشاهده نبود. تكان خوردن پرده‌ها و مشاهدة عدسي
دوربين فيلمبرداري باعث شك و ظنّ ميزبان و همسايگان به سرنشين خودرو شد و
اقدام به زدن روي شيشة خودرو كردند تا سرنشين آن پاسخ دهد. همسايه‌ها و
ميزبان كه پاسخي نشنيدند اقدام به تكان دادن خودرو كردند كه سرنشين آن با
عصبانيّت بيرون آمد و ضمن نشان دادن كارت و معرفي خود كه مأمور اطلاعات است
به مردمي كه جمع شده بودند اعتراض كرد كه در اينجا قرار است مواد مخدّر
جابجا شود و من هم آمادة فيلمبرداري از اين واقعه بودم و شما مزاحم شديد. در
همين لحظه با اتمام مجلس مرداني بيرون آمد و مأمور مربوطه اقدام به گريز
از محل نمود. عبدالصالح عراقي به ادارة اطلاعات احضار و مورد بازجوئي قرار
گرفت. كاشف به عمل آمد كه در اين توطئه قصد بر اين بود كه هنگام خروج
مرداني از محلّ جلسه فردي جلو آمده و بستة يك كيلوئي هروئين به عنوان كادو به
او بدهد و در اين هنگام مأمور داخل خودرو نيز عكسبرداري ‌نموده و مدارك
لازم براي متهم كردن شيخ دراويش تهيه و پرونده تكميل شود. در كوچه هم
مأمورين نيروي انتظامي قبلاً آماده بودند كه حضور آنان در آن روز براي اهالي
كوچه تعجّب انگيز بود. با اين مدارك ساختگي مي‌خواستند ضمن اتّهام قاچاق مواد
مخدّر اقدام به بازداشت نامبرده و تعطيل مجالس فقري نمايند و عمليات
اضمحلال سلسلة دراويش نعمت‌اللهي گنابادي را وارد مرحلة تازه‌اي نمايند.
گرچه نهايتاً در چهار آذر 1375 با احضار عبدالصّالح عراقي به ادارة
اطلاعات كرج و تحت فشار قرار دادن نامبرده مجالس صبح جمعة متشكّله در منزل وي را
تعطيل كردند. همينطور در ششم آذر 1375 با احضار حسن مافي مجالس فقري
متشكله در منزل وي را نيز تعطيل نمودند. دادستان وقت به نام منتظر مقدّم - از
متهمين پرونده خانه سبز كرج كه اقدام به اغفال و صادر كردن دختران و زنان
مي‌نمود- شخصا بر اين عمليات نظارت مي‌كرد. وي اظهار مي‌داشته كه هدف ما در
اين مرحله محدود كردن محلهاي تشكيل مجالس به يك محل است تا در فرصت بعدي
اقدام به بستن آن نماييم.

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com