سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


تجمع وبلاگ نويسان

بنقل از وب لاگ 2جردن

http://2jordan.blogspot.com

به زمين نگاه كردم كويربود،به آسمان نگاه كردم سياه وپردود بود،به مادرم نگاه كردم اشك درچشمانش حلقه زده ودلش خون بود،به پدرم نگاه كردم سربه زير انداخته وشرمساربود،به برادرم نگاه كردم چشم اميد به غرب دور دوخته بود،به خواهرم نگاه كردم كنجي نشسته بود و

ازفردامي ترسيد، به آينه نگاه كردم وفرياد زدم توچه داري كه ازدست بدهي ؟چهره مظلوم كودكي فال بدست را ديدم كه آرام وغمگين سربه زيرانداخت وگفت:هيچ چيز.ناگهان صدايي ملتمسانه ازآن سوي پنجره از دوريانزديك به گوشم رسيدكه گفت:دست من وتوبايداين پرده ها روپاره كنه. به خيابان رفتم تا يكبارديگر اي ايران بخوانم كه ديدم من زيادم خيلي زياد،خيابانها پربود ازبچه هاي خوشحال وخندان فال فروش كه همه فالهايشان را به يك قيمت فروخته بودند،به قيمت آزادي

وبلاگ نويسان،روزنامه نگاران،نويسندگان،هنرمندان،خانواده هاي زندانيان سياسي وعقيدتي،دانشجويان،جمعيت هاي دفاع ازحقوق زنان وبشريت وانسانهاي آزادانديش ومدافع آزادي بيان،ازشما دعوت مي كنيم كه با گردهمايي ديگريكبارديگرپرده سنگين گوش جهانيان رابه لرزه درآوريم كه درايران بازهم يك صداي نو راخفه كردندوموج شنود وفيلترسراسردنياي مجازي رادربرگرفته است واينباراصلاح طلبان مي خواهندآزادي رابراي رسيدن به اسارت اصلاح كنند،حضورشما وفراخوانتان براي حضور سايردوستان لرزه برتن ديو سكوت مي افكند كه فناي اودرفريادمن وتوست.

دراعتراض به فيلترينگ وشنود اينترنت پنجشنبه 11تيرازساعت 5بعدازظهر درپارك صبا واقع در خيابان آفريقا(جردن) گردهم مي آييم.

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com