سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


نقش وزارت اطلاعات و دیپلماسی جمهوری اسلامی درسرویسهای امنیتی غرب.

نوید اخگر
Nawid_Akhgar@hotmail.com

سیاست بحران زائی رژیم جمهوری اسلامی از ابتدای حاکمیت دین در ایران، بعنوان عمده ترین شاخصه موجودیت و حافظ نظام دینی ، استراتژیکمان بی ثباتی جهان خارج از خود را مد نظر قرار داده بود وبا متد و روشهای قشری و بنیادگرایانه تروریستی اعمال ضد تاریخی خود را با نام مبارزه با صهیونیزم بین المللی و مبارزه با امریکای جهانخوار و شیطان بزرگ سعی میکرد رنگ و لعاب مبارزاتی زده و نا کار آمدی تفکر ماقبل تاریخی خود را در زیر پوش بحران زائی و شعار های تو خالی سیاسی از دید توده های ملیونی مخفی نماید.

روی کار آمدن آیت الله خمینی که با شروع شعار های کاسه از آش داغتر صدور انقلاب به عراق و رسیدن به قدس از راه کربلا و شعار جنگ جنگ تا انقلاب مهدی، همراه بود بروشنی استراتژی بحران زائی وفرهنگ کشور گشائی نظام دینی ایران را از طریق قدرت نظامی به تمام و کمال در جنگ با کشور همسایه عراق به نمایش میگذاشت.

اجبار رژیم در خاتمه دادن به جنگ با عراق و بطور اخص تحت فشار های بین المللی، آیت الله خمینی را بر آن داشت تا پس از خاتمه جنگ با عراق جبهه جنگ جدیدی را برای بحران زائی مجدد و بطور عمده برای بر پائی نظامش سامان دهد.

فتوای قتل سلمان رشدی که هنوز هم نداهای تو دهنی خورده و ضعیفش گاها از گوشه و کنار رژیم شنیده میشود جبهه جنگ نظام دینی را با سکولاریسم و اصول متقن آن از جمله آزادی بیان و عقیده به میدان کشید، که در هر دو جبهه یعنی جنگ با عراق و جنگ با سکولاریزم شکست های فضاحت باری را برای رژیم به ارمغان آورد.

سرمایه گذاری نظام دینی ایران از دو دهه قبل بر روی انرژی هسته ای ، آنهم برای کشوری که از ذخائر عظیم نفت و گاز، باد ، آب، منابع فسیلی و انرژی خورشیدی برخوردار است، استراتژیکمان در راستای همان سیاست کشور گشائی و بحران زائی بکار گرفته شد که جنگ با عراق و جنگ با پرنسیپ های سکولاریزم و" آزادی بیان" بکار گرفته شده بود.

جهان غرب با نا دیده گرفتن رژیمهائی نظیر طالبان و همیاریهای پنهان و آشکار در مقاطعی با فناتیزم مذهبی در منطقه نظیر همکاری با رژیم جمهوری اسلامی بطور اخص اولین خطری را که برای شهروندان خویش میآفریند، همانا بزیر علامت سئوال بردن امنیت و سلامت مردم کشور های مورد بحث بوده وهست.

امنیتی که با رشد بن لادن ها و حماس ها و جهاد اسلامی ها و تجهیز آیت الله ها به سلاحهای کشتار جمعی و سلاحهای اتمی هر روز چهره فاجعه بار تری بخود میگیرد.

سلما نایده گرفتن همکاریهای فاجعه بار کشور های غربی با فناتیزم مذهبی اگر چه امروز برجان مردم ایران و کودکان اسرائیلی در درون اتوبوس های مدرسه و یا در رستورانها و اماکن عمومی اسرائیل خنج میکشد و فاجعه 11 سپتامبر و انفجار مرکز کلیمیان در بوئنس آیرس و ایستگاه قطار در اسپانیا و حوادث عراق را میآفریند،لیکن ابعاد این تروریزم افسار گسیخته که مرکز آن در زیر قبای آخوند های اتمی در ایران بنا شده، موجودیت دمکراسی را در سطح جهان به چالش کشیده است.

جهان هنوز ابعاد خباثت آخوند های جنایتکار را در کیس احمد چلبی ها و همکیشان فارسی تبارشان نشناخته و عمق فاجعه ای را که آخوند ها و وزارت اطلاعات فاشیزم مذهبی بر روی دست دمکراسی جهانی قرار داده هنوز بخوبی درک نکرده اند.

کاش اپوزیسیون ایران از این واقعه درسهای لازم را کسب میکرد.

ورود نیروهای ائتلاف و اشغال عراق پیش زمینه ای را بوجود آورد که در آن ایده آلهای تفکر بنیادگرائی دینی رهبران جمهوری اسلامی از جمله صدور فناتیزم مذهبی به کشور همسایه میسر گردید.

وجود سرسام آور، کتب ، جزوات و نشریات قشریون دینی که از ایران به عراق ارسال میگردد در بین توده های خواستار آزادی ودمکراسی، همراه تروریست های تعلیم دیده در ایران که روزانه تحت پوشش زیارت از عتبات عالیات وارد عراق میشوند، هم بحران زائی خواست رژیم دینی ایران را تحقق میبخشد و هم با ایجاد بحران در کشور همسایه نیروهای ائتلاف را از پرداختن به مسائل دیگر کشور ها نظیر ایران دور میکند و از طرفی برای نظام دینی ایران فرجه دستیابی به سلاحهای هسته ای را فراهم میآورد. و با گروگان گیری و گرو کشی های تروریستی به سیاست باج گیری خویش از دولتهای خارجی و سرکوب مردم ایران و حذف نام خویش از لیست ناقضان حقوق بشر در سازمان ملل ادامه میدهد.

ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل واعمال تحریم های گسترده اقتصادی و سیاسی بر رژیم ایران نه تنها سلاح تهاجم به مراکز اتمی ایران را از دست کشور هائی که خود را در معرض تهدید اتمی ایران میبینند خارج خواهد نمود، بلکه به ثبات منطقه و جهان در تنش های محتمل آینده امکان باز نگری مجدد خواهد بخشید.

توده های خسته از سرکوب و دیکتاتوری در ایران با زدن دست رد به سینه رفرم ، اصلاحات و رفرندام، خواستار تغیر نظام جور و جهل و ترور و آزادی از زیر یوغ مذهب و اسلامیون مرتجعی هستند که با نامهای مختلف، در طی 25 سال بنام دین و اسلام تسمه از گرده مردم رنج دیده ایران کشیده اند. هر تئوری و عمل سیاسی اپوزیسیون که جزبه بر کناری این نظام منجر شود و به توهم توده ها به رفرم و رفرندام پذیری این رژیم دامن بزند حتی اگر مدعیانی روزانه سنگ داغ کوره های اتمی رژیم را بر سینه خویش بچسباند.

پروسه سوز سیاسی خواهند بود و آب به جوی اتمی شدن رژیم خواهند ریخت و بر علیه منافع مردم ستمدیده عمل خواهند کرد.

اگر رژیم و وزارت اطلاعاتش توانست با استفاده از احمد چلبی ها پنتاگون و سیا و دیگر سرویس های امنیتی جهان را در مورد سلاحهای هسته ای رژیم سابق عراق گمراه نماید، بایستی مطمئن بود که از همان منابع خواهد توانست با گذاشتن رفرندام بر توی دامن طرف حسابهای خارجی واز آن طریق با فشار بر اپوزیسیون( که از سرنگونی قدمی عقب نمی نشست) و با شقه کردن و به بیراهه بردن آنان خون هزاران شهید راه آزادی را لگد کوب کرده و برای خودش فرجه دوام دست و پا کند.

آنکس که ادعا میکند خوراک رفرندام به یکباره پخته شده در دیگ اپوزیسیون سرنگونی طلب دست پخت احمد چلبی های وطنی نیست شاید هنوز مانند آن شاعر گرانقدر( حمید اسدیان) به کارکرد های وزارت خوشنام اطلاعات آگه نگشته است.

آنکس که سنگ رفرندام را به سینه میکوبد، آنقدر ساده است که مانند آن شاعر خوش قلب ( حمید اسدیان) برای تفکیک کودکان حرمزاده از حلال زاده(اگر روشنفکری اساسا در مخیله اش این اوراد قرون وسطائی حتی یک دور امکان چرخش داشته باشد) در قرن بیستم به نزد آخوند میشتابد و اذن دخول میطلبد تا معضل کودکان خیابانی را باتفکیک ترم حرمزاده از حلال زاده، و با این تفسیر که 90 در صد کودکان خیابانی حرامزاده هستند، حل کند.هیهات .


برای کشاندن این شاعر روشنفکراز پشت کوهان تاریکخانه قرون و اعصار دور به نزد خباثت احمد چلبی ها و وزارت اطلاعات سه کامیون مواد منفجره احتیاج است تا کوهها از هم پاشیده شوند و راه برای آمدن آن شاعر گرامی به صحنه سیاست بین المللی فراهم گردد و بند نافش از فتوا های آخوندی با این انفجار بطور تاریخی بگسلد.

و با چشمان باز حرامزاده ای را رویت کند بنام" رفرندام " که نه پدرش و نه مادرش در میان اپوزیسیون مسلح سرنگونی طلب معلوم و معین نبوده و نیست.

راستی اگر معلوم شود حرامزاده ای که نامش" رفرندام "است نطفه آخوند حرمزاده اطلاعاتی است و دمش به سرویسهای اطلاعاتی از ما بهتران وصل است آنوقت برای گرفتن فتوا به نزد چه مرجعی باید رفت؟ بنظر بنده برای این امر آن شاعر گران مایه( حمید اسدیان) بهتر است به نزد مرجع انقلاب رفته وتا دیر نشده اذن دخول بطلبد.


جامعه بین المللی بایستی به این خواست بر حق مردم ایران یعنی رسیدن به دمکراسی وسکولاریزم و رد مذهب و مذهبیون از سرنوشت و شئونات روزانه مردم کمر همت بندد، مذهبی که بقدر کافی و وافر در طی بیش از دو دهه دست قطع کرده و پا بریده و چشم از حدقه در آورده و سنگسار و کشتار کرده و کودکان خیابانی به اصطلاح" حرامزاده" و دختران خانه های عفاف تولید کرده وزنان ایران را در بازار های جهانی بفروش رسانیده و بر سر و ذهن نیمی از جمعیت ایران ، چادر و چاقچور و روسری و توسری استوار کرده امروز با بحران زائی در عراق و سمبل کردن قراردادهای بین المللی برای رسیدن به خواست های اتمی خویش و به گروگان گرفتن مجدد مردم ایران و بخطر انداختن جان مردم جهان با سیاست از این ستون تا آن ستون میرود تا بنیاد های دمکراسی را در جهان دستخوش افکار مرتجعانه و تروریستی خویش سازد.

جهان تا اتمی شدن آخوند های قرون وسطائی زمان زیادی در اختیار ندارد، و هیچ راهی جز سرنگونی تام و تمام این جرثومه فساد و رذالت در سطح بین المللی و تنها با قوه قهر مردمی بر جای نمانده است.


نوید اخگر

28 ماه می سال 2004 میلادی سوئد استکهلم

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com