سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


خانم عبادي بس است!

هفتة پيش؛ زماني كه سركار به عنوان پيام آور اسلام ناب محمديتان آن هم از سرزميني بلا زده از اين اسلام با دبير كل سازمان ملل متحد دست مي داديد ، به دعوت آزاد جمعي از دانشجويان و خانواده هاي زندانيان سياسي در تهران گردهمآيي آرام به اعتراض از بيدادي كه بر سر انسان و انديشة آدمي در ايران جمهوري اسلامي زده مي رود در جريان بود. اعتراضي كه با سركوب سريع محافظان حكومتِ رنگ و ريا روبرو گشت. اعتراضي كه بنا بر قرارداد خبرگزاري رويتر با جمهوري اسلامي به جرايد دنياي آزاد راه پيدا نكرد. اعتراضي كه جرقة خود باوري و خود جوشي را در ميان مردم ايران زنده كرد.هر چند اين تجمع با به بند كشيده شدن و حبس خانگي اين آزادگان روبرو گشت اما پرده از صد عيب نهان دروغزناني چون شما برانداخت. افتادن پرده همان و آشكار شدن تناقض گفته هاي شما با آنچه در ايران جمهوري اسلامي زده مي گذرد همان.
دست مريزاد. سركار در مصاحبه با همان خبرگژاري متعهد چنين ادعا نموديد كه: جايزة من با استقبال زنان و جوانان ايراني روبرو گشته است. العبادالسلطنه من يك زن ايراني هستم. يك جوان ايراني هستم. جايزة شما ارزاني خودتان. مي دانم كه مزد هيه جرينگي بيش نيست. جرينگهاي اهداييتان ارزاني خودتان و طبع خيريه اندوزتان. ديگر دم از زن ايراني و جوان ايراني مزن. دم از حقوق بشر زدن ننگت باد.
سالها تلف كردن عمر كودكان ايراني و سرگرم كردن جماعتي با بازي الفاظ از قبيل: كودكان كار بناممش يا كودك خياباني گريبانگير تو و اين حكومت دروغزن خواهد بود. چرا كه بچه هاي فقر زدة تحت حكومت جمهوري اسلامي صدايشان را با اين جايزه خفه كردن بزرگترين ظلم است.
همين سه روز پيش گزارش بانك جهاني از وضع اسفبار آب رساني به مناطق مختلف ايران مبناي دادن وامي به دولت جمهوري اسلامي گشت. گزارشي كه به دودِ هوا شدن بيناد مستضعفان و جهاد سازندگي نظري ندارد!! دزداني كه ميليونها دلار پول نفت و ديگر منابع طبيعي ايران را صرف سرمايه گزاريهاي كلان در كانادا كرده اند. اگر چنين دزدهاي غول پيكري در ميان نوكيسگان جمهوري اسلامي وجود دارد چرا از چشم بانك جهاني به دور مانده است. اگر سركار عليه ادعا مي كنيد جوانان و زنان مستقبلين جايزه تان بوده اند پس اي بانك جهاني و جهانيان كور باشيد و دور باشيد و بدانيد كه اين ادعا وحي منزلي است كه لا ريب فيه. پس قلم نزنيد كه در همين دوازده ماه اخير بيش از صدو هفتاد اعدام در جمهوري اسلامي صورت گرفته. لب از لب تكان مدهيد كه زنان و مردان فقر زدة ايراني آوارة دنيا گشته اند. مبادا صوتي بلند شود كه من جوان ايراني كه به اين حكومت راي نداده ام اصلا اين دولت از ديد من غير مشروع است مادامي كه اجازة راي آزاد نداشته باشم و هزاران فرياد برخاسته از ظلم و سركوبي كه توسط اين قاتلان بر ما مردم ايران مي رود. سازمانهاي حقوق بشري را با گول زنك جايزه خاموش كردن امري دور از انتظار نخواهد بود وقتي بتواني دم و دستك سازمان عريض و طويلي و البته صد البته محاسبه كار چون بانك جهاني را بر اين وام بچرخاني. جناب خاتمي اگر حنايت اين ماهها رنگش ريخته شده چه بدلي مناسبتر از خانم عبادي!

آه، جايي كه زرافشان در بند است جايي كه گرمي خون كشتگان قلم مي جوشد خودنمايي اين عجوزگان را تحمل نيست.خانم عبادي ننگت باد كه دروغزن تر از سران جمهوري اسلامي گشته اي. امان از شهوت قدرت و صد امان از خودنمايي شما. امروز هم باز مزاح نموده ايد كه جمهوري اسلامي ايران در زمينة حقوق زنان و كودكان پيشرفتهاي وسيعي نموده است!! بچه هاي حلب آباد را اصلا ديده ايد؟ از جوانان دربند آگاهيد؟ جواناني كه با فقر مالي و معنوي : نبودن استادان حق طلب و نشريات آزاد سالهاست كه دست به گريبانند. زن حسابي كودك ايران كودك ايران است چه در خيابان چه در حلب آباد چه در دانشگاه چه به عنوان دستفروش رونق دهِ بازار شيادان حاكم بر ايران زمين.

دروغ گويي ات بس است. در مقابلت ايستاده ام تا دم مرگ: به عنوان يك زن ايراني و يك جوان ايراني.


ساية سعيدي سيرجاني
خرداد هزار و سيصد و هشتاد و سه

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com