سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


چنگيز عباسی

سر مقاله _ ١٤

اندر حكايت من آدم فضول

نماينده محترم مجلس ششم كه قرار بود با بودجه دفتر جناب رييس جمهور تلويزيون به اصطلاح خصوصي در لندن راه اندازي كند درست يكروز بعد از افشاي خبر مربوط به پرداخت مبلغ ٢٥٠،٠٠٠ دلار از سوي همين دفتر به تعدادي از نشريات و سايتهاي اينترنتي ايراني به اصطلاح اپوزيسيون در سال گذشته، اعلام كرد كه با توجه به اعتراضات به عمل آمده از سوي برخي محافل سياسي در داخل نسبت به پرداخت اين وجه به ايشان، مسئله دريافت وام ايشان از دفتر رييس جمهوري منتفي شد و قرار شد كه مبلغ چند ميليون دلار از سوي ايرانيان خارج از كشور به ايشان كمك مالي بشود تا ايشان تلويزيون خصوصي خود را راه اندازي كنند. جالب توجه اين است كه اين نماينده مجلس ششم با صراحت تمام هم اذعان ميدارد كه اين تلويزيون در خدمت سياستهاي جمهوري اسلامي خواهد بود.

وقتي خبر مذكور را خواندم به خودم گفتم مرد فضول، آخه تو را سنه نه كه با افشاي فساد مالي اپوزيسيون اصلاح طلب خارج از كشور هم اين اپوزيسيون در خدمت جمهوري اسلامي را بي آبرو كردي و هم راه پيش پاي نماينده مجلس ششم گذاشتي كه اينبار به جاي دريافت وام رسمي از دفتر رييس جمهوري محترم كشور چند برابر آنرا به طور غير رسمي از همان محل به نام كمكهاي ايرانيان خارج از كشور دريافت كند و پس هم ندهد و هم خودت را از چشم اپوزيسيون اصلاح طلب خارج از كشور انداختي كه چه بشود؟ باز تا ديروز اگر يك در ميان جواب سلامت را ميدادند و به نوعي هنوز اميدوار بودند كه از خر شيطان پياده شوي و با حضرات راه بيايي، الان ديگر نه تنها جواب سلامت را اصلا نميدهند بلكه بد و بيراه هم بارت ميكنند. چرا كه هيچ راه باز گشتي براي خودت باقي نگذاشتي. اخه مرد به تو هم ميگن سياستمدار؟

يادم مي آيد يك زمانيكه امانم به كلي بريده بود و محتاج نان شب سر در گريبان توي پياده رو با خودم هذيان ميگفتم و ميرفتم يكي از دوستان دوران سال اول انقلاب را ديدم كه رو در رو ميآمد. دوست اكثريتي من اينك جزو خانواده شهدا بود و بازرگاني معتبر كه يقه پيراهنش زير انبوه ريش گم بود، گم. مرا كه ديد لبخندي صميمانه زد. دستم را فشرد و صورتم را ماچيد. القرض. گفتم كاري در دستگآهت هست كه نان شبي براي بچه ها باشد؟ گفت آري اما به تو نميدهم . و نفهميدم به شوخي يا به جدي گفت: من تو مادر فلان فلان شده را خوب ميشناسم ، تو فضولي هستي كه به هر سوراخي سر ميكشي كه ببيني مردم چكار ميكنند. بعد پوزخندي زد و در حاليكه جدا ميشد گفت : تو آقايي، كار ميخواهي چكار......

آري من آقا هستم. آقاي فضولي كه بلد نيست چه جوري جلو زبانش را نگه دارد و نان به نرخ روز بخورد . اما فرق ميان شيادي و سياستمداري را خوب ميداند. آخه اين مادر فلان فلان شده دكتراي علوم سياسي دارد و روزگاري ...بگذريم

خوب نماينده مجلس ششم با پول ملت ايران ميخواهد تلويزيوني را در لندن راه بيندازد كه حكومتي را تبليغ كند كه نه دنيا قبولش دارد و نه ملت ايران، ولي خواهي ديد كه اپوزيسيون اصلاح طلب چه قدر هم قبولش دارد و اين تلويزيون را همين فردا چگونه بنام يك تلويزيون خصوصي مستقل هر روز به دامنش خواهد آويخت و در چهار چوب سياستهاي رژيم جمهوري اسلامي به تبليغ وارونه از آزادي و دموكراسي در آن خواهد پرداخت. بسيار خوب بگوييد كه سياست همين است. ولي عقلانيت سياسي مگر معطوف به نتايج حاصل از عمل سياسي نيست؟ هان؟ نتيجه عمل سياسي بعضيها طي اين ٢٥ سال گذشته چه بوده است؟ ببينيم آقاي فرخ نگهدار در اين باره چه ميگويد:

1/ حمايت از ايجاد يک نشريه مستقل!! ( غير حزبی) در خارج از کشور با مجوز وزارت ارشاذ

2/مراحعه مدير مسئول وسر دبير کار به وزارت ارشاد برای دريافت مجوز انتشار در ايران

3/مراجعه اعضای سازمان به نمايندگی های ديپلوماتيک جمهوری اسلامی واحيای حق تابعيت ودر يافت پاسپورت ايرانی

4/ شرکت فعالين سازمان در کنفرانس ها ومجامع فرهنگی در خارج از کشور برخوردار از حمايت دولت * کوشش در ايحادانجمن های دمکراتيک !! ونهاد های محلی و منطقه ای برای مشارکت سازمان يافته در جيات جاری اجتماعی

5/ ترک سياست حمايت از تقا ضا های پناهندگی

فرخ نگهدار کار اکثريت شماره 207 / 22فوريه 99

آيا هنوز ضرورت دارد كه من بگويم اين ٢٥٠،٠٠٠ دلار را چه كساني گرفته اند؟

آري اين مادر فلان فلان شده فضولباشي سياست بلد نيست كه اگر بلد بود او هم همين حرفها را ميزد

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com