سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


18 تير و جنبش آزاديخواهی


هم ميهنان سالروز 18 تير را امسال نيز چون چند سال گذشته گرامی ميداريم . هيجده تير به نوعی روزی استثنائی بود . اتفاقاتی که درآن روز افتاد ، هر چند که با هدف سرنگونی رژيم نبود ، ولی موجب شد که مردم تشنه آزادی که درجو خفقان مطلق جرات انجام کوچکترين حرکتی را درخود نميديدند اين روز را مستمسکی برای ابراز وجود و بارقه ای برای احساس يکی بودن و يکی شدن ببينند ... و اين روز به عنوان سمبلی ازخواست مردم برای سرنگونی رژيم درآيد .

امروز متاسفانه با وجود تمامی دلائلی که مردم ايران ميتوانند برای قيام و عصيان در برابر رژيم حاکم داشته باشند ، همچون فقر ، فحشا ، اعتياد ، بيکاری ، دزدی های کلان ، زندان ، شکنجه ، اعدام و بسياری موارد ديگر ، ما جنبشی قابل رويت که رژيم را بصورتی جدی به مبارزه بطلبد نميبينيم . نه کارگران متشکلند و نه آموزگاران مطالبات خود را بيش از افزايش مختصری درحقوق خود فراتر ميبرند . حرکتهای دانشجوئی نيز بدلائل مختلف تا کنون نتوانسته اند قدرتی اعتراضی ازخود نشان دهند و بصورتی ممتد و مستمر رژيم را تحت فشار قرار دهند و آنرا به لبه پرتگاه بکشانند . ديگر اقشار هم کم و بيش به همين منوال روزگار ميگذرانند . هر چند که همگان بر اين واقفند که سرچشمه فساد و تباهی حاکميت مشتی آخوند و تنها راه نجات ملی سرنگونی رژيم ولايت فقيهی آخوندان است !!!

يکی از مصيبتهای بزرگ جامعه ايرانی رهبران و سياستمداران خود ساخته خارج کشوريست که فرسنگها بدور از معرکه ميخواهند بزور مصاحبه ، اطلاعيه ، مقاله و تحليل گری سياسی !!! رژيم آخوندی را سرنگون کنند و خود را بر مسند قدرت بنشانند !!! ... در اين گذرگاه سخن بسيار است ، اما به اين بسنده کنيم که با نگاهی واقع بينانه می بينيم که اگر جامعه به اصطلاح سياستمداران ايرانی برهمين منوال به حرکت خود ادامه بدهد ، سرنگونی رژيم اسلامی در آينده نزديک قابل پيش بينی ، رويائی بيش نخواهد بود و آخوند نشسته بر کرسی قدرت به جنايتگری و نابودی ايران و ايرانی ادامه خواهد داد !!!

از سويی ديگر هر چند که مبارزه دانشجويان در داخل کشور مشعل راه مردم بوده است و ايثارگری هايشان بر هيچ کس نهفته نيست ، اما سستی ها و کاستی ها هنوز مانع از فراگير شدن و رسوخ جنبش به ميان همگان مردم شده است . عدم تشکل جنبش دانشجوئی ، عدم پيوند آن با اقشار ديگر اجتماعی ، و حتی در مواردی بازيچه دست قرار گرفتن اين جنبش بدست برخی افراد وگروهها برای پيشبرد اهداف شخصی و فرقه ای خود عملا اين جنبش را بی نفس نموده است .

ما بر اين باوريم که در نبود انسجامی متشکل در برابر رژيم از جانب اپوزيسيون مدعی براندازی ، حمايت ازجنبش دانشجوئی بدون شک امری ضروريست تا آتش مبارزه فرو ننشيند . ولی تا زمانی که جنبش دانشجوئی درتشکيلاتی قوی و با اهدافی مشخص برای سرنگونی رژيم خود را متشکل نکند ، رهبريتی قوی درداخل ايجاد نکند ، در راه پيوند با ساير اقشار کشور جهش های موثر نکند و خود را به جنبش آزاديخواهی ملی و سراسری ( در قالب شورايی مدير ، راهبر و فراگير در سطح ملی ) تبديل ننمايد امکان پيروزی و سرنگونی رژيم بتوسط حرکتهای مقطعی ـ اعتراضی جنبش دانشجويی اندک خواهد بود .

نـميتوان و نـبايد به روزی خاص و يا به حرکتی مقطعی برای سرنگونی رژيم دلبست . ولی ميتوان از روزهای « حماسه » و از حرکتها و توانهای يکايک مردمان برای همبستگی درميان خود استفاده نمود . همبستگی به معنای تشکل دادن و در کنار هم گذاردن عملکردها و توانها ، همگرايی فکری ، همياری و همراهی است . تنها پيش شرط لازم برای سرنگون ساختن رژيم آخوندی و پيروزی و بهروزی مردم ايران همبستگی و تشکل ملی است . رژيم اسلامی حاکم که سرچشمه و مسئول همه تباهي های اجتماعی و عامل همه جنايتهای انجام شده در 25 سال گذشته در ميهنمان است ، منفور و مردود در ميان مردم ايران و در نشانه جامعه بين المللی قرار دارد . ادامه حيات اين رژيم نه بدليل حقانيت و يا قدرت آن ، بلکه بخاطر عدم انسجام و تشکل اکثريت مخالف است .

روز 18 تير را سرآغازی نوين بر دورانی نوين قرار بدهيم و مبارزين آزاديخواه را يار و همراه باشيم . باشد که سپيده اميدی در اين روز بشارت طلوع خورشيد آزادی در ميهنمان ايران را بدهد .


جنبش آشتی ملی
۱۷ تير ۱۳۸۳

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com