سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


بیدادگاه اسلامی چگونه با قتل زیبا کاظمی برخورد کرد؟

 
با درود؛  با تأسف

دادگاه زهرا(زيبا) کاظمی، به پايان رسيد و نتيجه قضاوت دادگاه عدل اسلامی، بصورت زير ميباشد:
- زهرا کاظمی، کانادايی نبوده، بلکه ايرانی و بدليل اينکه در محکمه های ايرانيان، رعايت حقوق اوليه انسانها ضروری نيست، حضور ناظران و افراد خارجی، بخصوص کانادايی، در جلسه محکمه الهی- اسلامی، ممنوع گرديد.
- قتل زهرا کاظمی، قاتل ندارد و نتيجتاً مقتول(زهرا کاظمی)، خودش، خودش را شکنجه کرد؛ خودش به خودش تجاوز جنسی کرد و خودش آنقدر بر سر و بدن خودش ضربه زد، تا جان داد؛ و بر اين اساس و بر حسب حکم دادگاه عدل اسلامی، قاتل، خودِ مقتول است.
- انتخاب محل دفن زهرا کاظمی، حق قانونی و شرعی حکومت ميباشد و هيچکس ديگر، حتی فرزند و مادر او، حق اينکه او را در محلی که ميخواهند به خاک بسپارند، نداشته و زهرا کاظمی در ادامه و به حکم حکومت اسلامی، بعد از مرگش هم در اسارت حکومت و در گور اجباری در شيراز، اسير خواهد ماند.

حال، بطور خلاصه، چگونگی جلسات چنين دادگاهی را توضيح ميدهيم:
دادگاه، محل دادگری، دادرسی و دادياری است، که در آن، قاضی وظيفه قضاوتِ بدون طرفداری را، بر حسب مدارک و اظهارات دادستان و همچنين دفاعيات وکيل مدافع از موکلش، بعهده دارد؛
ولی در دادگاه اسلامی، قاضی در اصل حکم دادستان و شاکی را بازی ميکند و وکيل مدافع را نيز تهديد ميکند؛ و برعکس، دادستان، حکم قاضی را داشته و حکم از قبل تعيين شده را، تحميل ميکند؛
البته واضح است که هيئت منصفه در چنين دادگاه اسلامی، هيچ معنی و مفهومی ندارد، چون حکم اسلام، که از زبان دادستان و قاضی بيان ميگردد، حکم الله بوده و نياز به نظر هيئت منصفه ندارد.

و اين است دادگاه جمهوری اسلامی؛ که آفرين بر اين" جمهوری" و آفرين بر اين" اسلامی"، که از آميزش با يکديگر، فرزندی ناخلف بنام جمهوری اسلامی را تولد بخشيدند.

سخن از دادگاه زهرا کاظمی بود، ولی در دادگاه عدل اسلامی اين حکومت، تمام اسيرانِ دربند، از چنين مزايای مشابهی برخوردارند و فقط در چنين حکومتی و در چنين دادگاهی ميتوان شاهد اشخاصی چون قاضی سعيد مرتضوی بود، که هم دادستان است و هم حکم را از قبل آماده کرده و پرونده را قضاوت ميکند و هم مأمور بازجويی، شکنجه و در نهايت، قتل متهمين ميباشد.

جبهه نجات( هم پيمان با اتحاد جهانی ايرانيان هوادار پادشاهی پارلمانی)
عبدالرضا حيدری

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com