سیاست
  دکتر محمد مصدق
  دکتر شریعتی
  دکتر حسن ماسالی
  بنی صدر
  رضا پهلوی
  نوری زاده
  سیاوش اوستا
  میبدی
  طبرزدی
  دکتر اهورا يزدي
  عماد باقی
  اکبر گنجی
  نهضت آزادی
  ملیون ایران
  ایران امید
  چه باید کرد
  تبریز نیوز
  پیک ایران
  خبر نامه گویا  
  جمعیت زنان
  جنبش آشتی ملی
  همبستگی ملی ابران
  حزب مشروطه ایران
  زنان ایران
  گزارشگر
گزارشات مستند
وب لاگهای سیاسی
  جبهه دمکراتیک دفتر مشهد
  امیر برای ایران
  آژانس خبری آینده سازان
  آبادان بلاگ
  اتحاد
  جوانان زیر آفتاب
  دغدغه
  کودک ایران
  زادگاه مهر
  سعيد ديگر
  Reza Pahlavi Fans
اطاق گپ زدن
یاهو;Yahoo Messenger  آزادیخواهان مشهد
آرشیو
  01/04/2004 - 01/11/2004  
  01/11/2004 - 01/18/2004  
  03/07/2004 - 03/14/2004  
  03/14/2004 - 03/21/2004  
  03/21/2004 - 03/28/2004  
  03/28/2004 - 04/04/2004  
  04/04/2004 - 04/11/2004  
  04/11/2004 - 04/18/2004  
  04/18/2004 - 04/25/2004  
  04/25/2004 - 05/02/2004  
  05/02/2004 - 05/09/2004  
  05/09/2004 - 05/16/2004  
  05/16/2004 - 05/23/2004  
  05/23/2004 - 05/30/2004  
  05/30/2004 - 06/06/2004  
  06/06/2004 - 06/13/2004  
  06/13/2004 - 06/20/2004  
  06/20/2004 - 06/27/2004  
  06/27/2004 - 07/04/2004  
  07/04/2004 - 07/11/2004  
  07/11/2004 - 07/18/2004  
  07/18/2004 - 07/25/2004  
  07/25/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 08/08/2004  
  08/08/2004 - 08/15/2004  
  08/15/2004 - 08/22/2004  
  08/29/2004 - 09/05/2004  
  09/19/2004 - 09/26/2004  
  10/03/2004 - 10/10/2004  
  10/10/2004 - 10/17/2004  
  10/24/2004 - 10/31/2004  
  10/31/2004 - 11/07/2004  
  11/07/2004 - 11/14/2004  
  01/30/2005 - 02/06/2005  
  02/06/2005 - 02/13/2005  
  02/27/2005 - 03/06/2005  
  05/01/2005 - 05/08/2005  
  صفحه اصلی  
   
جستجو در سایت
      
کتابها
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Everything by Muhammad


هر چه که مردم قهر کنند وراي ندهند بهتر است

بنظر اينجانب هرچه که مردم راي ندهند بهتر است نتايج بهتر و زودتري حاصل ميشود بهر حال چاره اي نيست . چرا؟ 1مواضع حکومت در ارتباط با جهان ضعيفتر ميشود وحکومتي که بنام راي مردم بوده با عدم راي مشروعيت ندارد و شواهد آن هم اکنون بوضوح پيداست 2افرادي که نظرات عهد دقيانوس دارند امکان حضور يافته وشخصا راههاي مورد نظر خودرا امتحان کرده وجواب ميگيرند .همانطوري که مردم با98درصد راي انقلاب کرده ودسته دسته جواب گرفته و پشيمان شدند و فهميدند که اکثر تصميمات زمان شاه منهاي بعد فرعوني و ديکتاتوري آن درست بوده .دردرگيري برادر چمران درشوراي شهر تهران براي بستن نمايشگاه بين المللي تهران عمق حماقت اين افراد عيان ميگردد و باادامه اين روشها مردم طرفدار اينها هم پي به واقعيتهاي موجود جهان حاضر ميبرند يکي مثل خودمن که بعداز عمليات مرساد وقتي صلح انجام شد و پي بردم که ما نميتوانستيم به عراق وارد شويم وحتما اگر بغدادراهم فتح کرده بوديم با دنيا طرف ميشديم ومجبور به عقب نشيني ميشديم پي به حماقت اينها بردم وگفتم که پس زهر رابطه باامريکارا هم بازهر معروف مخلوط کرده وميل کنيد که راه رفته رادوباره نرويم اما کو گوش شنوا وعقل سليم درحال حاضر من در کشور ژاپن زندگي ميکنم وهمانطور که ميدانيد اين کشور توسط آمريکا فتح شده و از دو بمب اتمي هم خسارت ديده اما فرق بزرگي که باايران دارد اين است که ژاپنيها قوانين بازي را رعايت کردند وبدنبال کاروکوشش و توليد و ابداع واختراع و پيشرفت رفتند و از مردم با فکر وصبوري هم برخوردارند و همگان ميدانند هر کار خلافي توسط هرفرد به صورت زنجير وار مسبب توليد مشکلات مضاعف ميگردد درزندگي خودشان وآيندگانشان و دقيقا رعايت ميکنند بطوري که براي ماخارجي ها هم باعث عبرت وتعجب ميشوند. درحال حاضر چنان روابط حسابشده ، مستحکم وقوي اقتصادي با دنيا دارند که کسي نميتواند تصور دستيابي به منافعشان را داشته باشد ودر اين راستا با امريکا وانگليس هم منافع مشترکي دارند که هم تصميمند نه علت ديگر ودر ايران بعنوان مثال در مورد لانه جاسوسي ما درنهايت با توجه به اينکه سفارت آمريکا لانه جاسوسي هم بود ولي با اقدام دانشجويان پيرو و تسخيرلانه جاسوسي در نهايت ما محکوم خواهيم شد وبايد خسارت بدهيم هر چه ديرتر خسارت بيشتر خواهد بود وشرايط حال جمهوري اسلامي بر اساس ضرب المثل پر مغز ايراني خشت اول چون نهد معمار کج تا ثريا ميرود ديوار کج ميباشد و چون ديوار نيمه ساخته را تخريب کردن توسط خود معمار بسيار سخت است درنهايت با هزينه بسيار زياد متاسفانه خراب خواهد شد و بايد از نو درست ساخت بهر حال بايد درصد بالايي به نتايج درست برسند و نقش مردم بنظر من در رعايت قانون بسيار مهمتراست . درحال حاضر هم که به ايران رفت وآمد دارم و با مردم برخورد ميکنم بوضوح فرق بين رفتار مردم ژاپن و ايران را درک ميکنم در هر موردي از نظر رانندگي ازنظر برخورد اجتماعي از نظر منافع شخصي وغيره . متاسفانه در ايران درصدي هستند که کارهاي مفيد ديگران را با زرنگي که درنهايت اين جور زرنگي به ضرر اجتماع و خودشان هم تمام ميشود هرخلافي چه بزرگ چه کوچک ميخواهند انجام داده ووقتي ميپرسي چرا ميگويند بابا دارن ميدزدن؟ يعني اگه من ندزدم سرم کلاه ميره (نميگويند اگر من ندزدم يه دزد کمتر ميشه و تنها کاري که ازمن برميآد همينه که جلوي يه دزد راکه خود نوعي ام هستم گرفته ميشود ،دقيقا بلعکس) 3درنتيجه اينها بجاي اينکه درکناربوده ودربعضي مکانهاي اطلاع رساني افکار عهد قلاب سنگ را تبليغ کرده و افراد نا آگاهي را منحرف کنند وجلوي پيشرفت وکارهاي مفيد مملکتي را بگيرند خودشان بر مسند کارقرارگرفته و زودتر پروندهشان براي خودشان ومردم بسته خواهد شد باشد که بعداز اين هدايت شوند و ساکت شوند مطلب ديگر اينکه اينجانب با اين احوال آينده خوبي را براي وطنم اميدوارم. اين اتفاقات لازم بود وبا درسهايي که از اين 25سال گرفتيم وبا اين ذخيره اقتصادي و اطلاعاتي ايرانيان خارج از کشور در موارد گوناگون درصورتي که شرايط براي ارتباط کامل همه اقشار ايراني باهر دين ومسلک و عقيده با وطن برقرارگردد آبادي آن هم بسيار سريع خواهد بود انشالله با اين احوال من اعتقاد دارم که فرهنگ مردم داخل ايران هم با توجه به اين تحولات 25ساله از کل کشورهاي اطراف ايران بسيار بالا تر است (با انواع خارجي درژاپن برخورد دارم وباز ايراني راترجيح ميدهم)

  نظر بدهید:  


Comments: Post a Comment
آزادیخواهان مشهد @ Copyright 2004
 
E-mail: mashhad_azaadikhah@yahoo.com